Odberateľské zmluvy a automatické generovanie faktúr

Vytvorenie odberateľských zmlúv

Vytvorenie odberateľskej zmluvy je možné zadať cez modul PRO kde je samostatná kategória Odberateľské zmluvy.

Zmluvy sa vytvárajú tak ako všetky doklady v systéme cez nový záznam.

Na základných údajoch sa môže vybrať typ zmluvy, ktorý si môžete navoliť cez číselník typov.

Vo fakturačných údajoch je potrebné vyplniť:

 • Fakturačné obdobie – obdobie je myslené tým, ako často sa bude danému odberateľovi fakturovať, program kontroluje či sa v danom období už faktúra vytvorila aby nenastala duplicita dokladov.
  •  Obdobie môže byť: - mesačné    
   • Mesačné
   • kvartálne
   • Polročné
   • Ročné
 • Typ FA – tu sa definuje typ faktúry, ktorý sa bude vytvára a zapisovať do zoznamu faktúr vystavených.

V časti Ďalšie: sa zadávajú údaje, ktoré súvisia s obchodnou činnosťou.

Takto „hlavička“ zmluvy vyplnená, je potrebné ešte doplniť aj Cenové položky

Tieto cenové položky sa zadávajú cez nový záznam,

 • môže sa vybrať neskladová položka,
 • môže sa uviesť cena za neskladovú položku,
 • je potrebné označiť fakturovať,
 • taktiež je možné si zadať presný text na faktúre, ktorý sa bude tlačiť na dokladoch.

Zmluva s položkami cenových položiek

Na základe intervalu, ktorý je zadaný na zmluvy sa generujú faktúry vystavené, na konkrétny typ doklady, ktorý je zvolený.

Program kontroluje podľa zvoleného intervalu, či už faktúra nie je vygenerovaná, aby sa nestalo to, že v rámci jedného intervalu fakturácie bude vytvorených viac dokladoch.

 

Pri generovaní sa zvolí spôsob výberu z ktorých zmlúv sa budú generovať doklady. Zadá sa dátum plnenia a dátum vystavenia poprípade či sa má alebo nemá vytvárať DL.

Po vygenerovaní faktúry sa zapíše faktúra do zoznamu dokladov v module OASIS a taktiež v zmluvách v záložke Faktúry.

Tieto doklady je možné tlačiť priamo zo zmlúv, otvoriť faktúru, opraviť.

 

Tím EcoSun

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk