Inštalácia a nastavenie MySQL servera

Video popisuje inštaláciu a konfiguráciu MySQL servera 5.5 pre použitie s aplikáciou SunSoft.EcoSun.
https://youtu.be/fMOu5c11eZ4

Download 32-bit verzie
Download 64-bit verzie
Download SQLyog (program na správu databáz a tabuliek MySQL servera)

 

Dôležité informácie k inštalácií MySQL

Databázový engine InnoDB

MySQL musí byť nastavený na InnoDB engine. Ak tak nie je nastavený celý server, EcoSun.NET vytvorí tabuľky v default engine (väčšinou MyISAM), čo spôsobuje chyby typu: ERROR 1005: Can't create table (errno: 150).

Kódová stránka 1250

MySQL server musí mať nastavenú kódovú stránku na CP1250 – minimálne tak musí byť nastavená celá EcoSun databáza. Toto by sa malo vykonať pri prvej konfigurácii servera.

Chyba spustenia MySQL ako služby

Ak na konci inštalácie nejde spustiť MySQL ako služba a Windows je český, alebo slovenský, treba skúsiť všetko odinštalovať, zmazať adresáre s všetkými nastaveniami (v Program Files, C:\Users\All Users\MySQL\) a potom nainštalovať aplikáciu opäť s tým, že sa pri inštalácii zvolí iný adresár pre dáta (BEZ DIAKRITIKY a MEDZIER – napr. c:\mysql\data).

Konfiguračný súbor my.ini

Konfiguračný súbor my.ini je uložený do verzie 5.5 na ceste "c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini", od verzie 5.6 na ceste "c:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.x\my.ini"

Veľkosť paketov

Ak sa používajú prílohy, MySQL server musí mať nastavenú väčšiu veľkosť paketov. Do súboru my.ini je potrebné do sekcie [mysqld] zadať riadok:

max_allowed_packet=16M

16M znamená 16 MB veľkosť paketu, čiže jednotlivej prílohy. Túto hodnotu treba nastaviť podľa potreby.

Spôsob ukladania databázových tabuliek

Určuje sa parametrom innodb_file_per_table v súbore my.ini v sekcii [mysqld]:

innodb_file_per_table=0

Všetky databázové tabuľky sú uložené v jednom súbore (prednastavená hodnota pre MySQL 5.5). Odporúčané

innodb_file_per_table=1

Každá databázová tabuľka je uložená vo vlastnom súbore (prednastavená hodnota pre MySQL 5.7). Neodporúčame, môže mať negatívny vplyv na výkon SQL servera.

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk