Implementačný postup pri upgrade na EcoSun.PAM

Inštalácia a dátové prostredia

 • Ak používa zákazník len PAM na jednom PC a nemajú ďalšie naše aplikácie, tak neinštalujte žiadny SQL server, v dátovom prostredí nastavte Firebird Embedded.
 • Ak používa zákazník PAM na viacerých PC, alebo používajú ďalšie aplikácie (OASIS, PU...), tak nainštalujte SQL server (odporúčame MySQL), alebo využite existujúci SQL server.
 • Na inštaláciu PAM.NET použite Aplikačný balík SunSoft.EcoSun, upgrade verziu z webu: http://www.sunsoft.sk/software/down.aspx?ref=ecosun_upg.xml. Aktuálne má cca 87 MB a obsahuje všetky potrebné programy a knižnice okrem .NET FW 4.0, ktorý sa inštaluje osobitne.
 • Inštalujte program do priečinka \sunsoftw\EcoSun.NET
 • Preverte, či je na každej pracovnej stanici nainštalovaný .NET framework 4.0.
  Môžete si ho stiahnuť odtiaľto: http://www.sunsoft.sk/software/down.aspx?ref=netfw40.xml
 • Pred spustením importu dát z VFP PAM nainštalujte verziu VFP PAM 4.47.813 alebo vyššiu a spustite funkciu Systém > Servisné funkcie > Príprava na import .NET.
  Video ku konfigurácii PAM.NET a  importu dát z VFP PAM nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=Rw1FPRoqk6U
 • Zjednodušenie tvorby viacerých dátových prostredí (účtovné firmy)
  V zozname dátových prostredí spustite voľbu Funkcie > Vytvorenie DP z VFP sunsoftw\data. Zobrazí sa formulár, kde si môžete načítať VFP firmu a na jeho základe vytvoriť nové dátové prostredie, ktoré sa automaticky napojí na príslušnú VFP firmu.
  Po spustení aplikácie EcoSun.NET stačí ísť do voľby Systém > Nastavenie > EcoSun VFP, kde spustíte voľbu Založiť vlastnú firmu z dátového prostredia VFP.

Možné problémy

Nejde nainštalovať MySQL server s hláškou "Could not access network location \Hewlett-Packard\\"

Aplikácia nejde spustiť na pracovnej stanici z lokálneho disku

 • Na stanici nie je nainštalovaný .NET framework 4.0
 • Aplikácia je nainštalovaná v priečinku, kde nemá používateľ dostatočné práva
  (vždy skúste spustiť aplikáciu ako správca)
 • Chybná cesta k dátovým prostrediam v Aplikacia.cfg
  Treba skontrolovať v priečinku aplikácie v súbore Aplikacia.cfg riadok
  <setting name="CestaDatoveProstredia" value="" type="String" />
  Hodnota value musí byť prázdny reťazec, alebo platná cesta.

Aplikácia nejde spustiť na pracovnej stanici zo sieťového disku

 • Na stanici nie je nainštalovaný .NET framework 4.0
 • V sieťovom priečinku, kde je aplikácia nainštalovaná, nemá používateľ dostatočné práva
  (skúste spustiť aplikáciu ako správca, alebo skopírujte celý priečinok aplikácie na lokálny disk – ak aplikácie z lokálu funguje, je problém s oprávneniami na zdieľanom priečinku).

Aplikácia vyhlasuje chyby SQL

 • Nedokážete vytvoriť dátové prostredie s SQL na adrese localhost (127.0.0.1).
  Počítač je odpojený od lokálnej siete, resp. internetu – potrebujete nainštalovať Microsoft Loopback Adapter (https://www.youtube.com/watch?v=5dRE2lcWQ7Q)
 • Nedá sa vytvoriť Firebird databáza
  Pri Firebird databázach nikdy nepoužívajte pre umiestnenie FDB súborov sieťové priečinky!
 • SQL server nebeží, alebo nie je správne skonfigurovaný pre prístup zo vzdialených pracovných staníc. Vykonajte korektnú konfiguráciu servera, skontrolujte nastavenia Firewallu a antivírových programov.
 • Nemáte príslušné oprávnenia. Ak používate už bežiaci SQL server, serverový používateľ nemusí mať dostatočné oprávnenia na vytvorenie databázy. Požiadajte správcu o vyššie práva, alebo o vytvorenie príslušnej databázy.
 • Prístup na SQL server mimo aplikácie si najlepšie vyskúšate pre MySQL cez aplikáciu SQLyog (http://www.sunsoft.sk/software/down.aspx?ref=sql_yog.xml), alebo pre všetky druhy databáz cez nástroj Database4.exe, ktorý je umiestnený v našej inštalácii pri EcoSun.exe.

Aplikácia vyhlasuje chyby pri importe dát z VFP PAM

 • Nemáte na pracovnej stanici nainštalovaný najnovší ovládač VFP OLEDB – nainštalujte Runtime VFP9SP2 (http://www.sunsoft.sk/software/down.aspx?ref=vfp9sp2.xml). Vo voľbe import je tlačítko na overenie správnej verzie ovládača.
 • Chyba v dátach VFP PAM, alebo v dátových štruktúrach PAM.NET.
  Zbaľte priečinok \sunsoftw\data\firmaXXX\pamw (z priečinka „archiv“ stačí aktuálny a minulý rok) a priečinok \sunsoftw\data\firmaXXX\sunsoft (stačí aktuálny rok) a pošlite ho spolu s chybovou hláškou na adresu paluga@sunsoft.sk.

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk