Zálohovanie dát aplikácie EcoSun.NET

Upozornenie na začiatok

Na rozdiel od súborového databázového systému VFP (DBF súbory), majú SQL databázy zložitejšiu štruktúru a nie je možné ich zálohovať obyčajným kopírovaním.

Zálohovanie na serveri

Ak máte dáta na SQL serveri, ideálne je zálohovať dáta na tomto počítači. Zvyčajne sa urobí zálohovací skript, ktorý sa spúšťa cez plánovač úloh a výsledný zálohový súbor sa ďalej skopíruje na záložné médium. Toto všetko robí spravidla správca servera.

Zálohovanie databázy na MySQL
Zálohovanie databázy na MS SQL 

Zálohovanie priamo z programu

Na pracovnej stanici je možné zálohovať len SQL databázy typu MySQL a Firebird.

Zálohovanie v programe je prístupné vo voľbe Systém > Databázové funkcie > Záloha databázy. Objaví sa formulár, ktorý obsahuje funkcie zálohovania databázy, ale aj nastavení programu (settings), či externých príloh.Zálohovanie pri ukončení aplikácie

Vyššie uvedené zálohovacie okno je možné vyvolať vždy pri ukončení aplikácie pre určeného používateľa nastavením voľby Systém > Nastavenie aplikácie > Aplikácia > Ponúknuť zálohovanie pri ukončení aplikácie.

Zálohovanie na pracovnej stanici cez príkazový riadok

Vyššie uvedené zálohovacie okno je možné vyvolať cez príkazový riadok pričom sa aplikácia po vykonaní zálohy automaticky ukončí. Príkaz na zálohovanie sa dá vložiť do dávkového súboru a použiť v plánovači úloh pre automatizované zálohovanie.

Príkaz na zálohu:

ecosun.exe -ZAL:"názov_dátoveho_prostredia"
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk