Zálohovanie MS SQL

MS SQL Server

Zálohovanie sa nastavuje v aplikácii SQL Server Enterprise Manager, ktorá je súčasťou inštalácie SQL Servera. Automatické zálohovanie môžete naplánovať ako úlohu v zložke Management - Database Maintenance Plans.

SQL Express

V prípade SQL Express databáze môžete zálohovať príslušné dva dátové súbory s príponou mdf a ldf, ktoré sú štandardne uložené v priečinku C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data. Pred zálohovaním je potrebné zastaviť službu SQL Server (SQLEXPRESS), napr. príkazom:

net stop MSSQL$SQLEXPRESS

Po ukončení zálohy dátových súborov znovu spustíte SQL Express príkazom:

net start MSSQL$SQLEXPRESS

Ak nemôžete SQL Express kvôli zálohovaniu zastavovať, použite nasledujúci príkaz:

sqlcmd -S .\sqlexpress -i backup.sql

Uvedeným príkazom se prihlásite na databázový stroj ako používateľ pomocou integrovaného prihlásenia a potom se vykoná skript uložený v súbore backup.sql, ktorý vytvorí zálohu.

Obsah súboru backup.sql:

BACKUP DATABASE názov_databázy TO DISK = 'C:\Zaloha\ecosun.bak' WITH INIT

Skript zazálohuje databázu názov_databázy do súboru c:\Zaloha\ecosun.bak (priečinok C:\Zaloha\ musí existovať).

Ďalšie zdroje informácií

Celkom dobrý popis zálohovania MS SQL je tu: http://www.cecak.cz/fel/dba/referaty/mssql/zalohovani_a_obnova_dat

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk