Zálohovanie MySQL

Príklad zálohovacieho skriptu pre MySQL:

mysqldump.exe -h nazov_alebo_ip_servera  -u meno -pheslo --extended-insert=FALSE --complete-insert=TRUE --max_allowed_packet=512M nazov_databazy >cesta_a_nazov_zalohy

Príklad:

mysqldump.exe -h 192.168.1.200  -u root -proot --extended-insert=FALSE --complete-insert=TRUE --max_allowed_packet=512M crm001 >d:\zalohy\crm001.sql

Môžete pridať aj parameter –v , ktorý zabezpečí priebežný výpis vykonávaných operácii.

Program mysqldump.exe je v priečinku kde je nainštalovaný MySQL, resp. v priečinku aplikácie EcoSun.NET.

Podrobné info o mysqldump.exe je tu: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysqldump.html

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk