Lehoty revíznych prehliadok v aplikácii VTZ

Lehoty revíznych prehliadok jednotlivých zariadení v aplikácii VTZ sú definované vyhláškou 508/2009 Z.z. ako aj niektorými normami STN. Lehoty prehliadok sú uvedené v priloženej prílohe.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk