Vyhláška 719/2002 Z.z. pre revízie hasiacich prístrojov

V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. decembra 2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk