Metodický postup pri vypĺňaní mesačného prehľadu pre Daňový úrad v roku 2016

Detailne popisuje metodiku ako vypĺňať tlačivo s názvom "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „prehľad“) (2016)".

 

http://www.epi.sk/tlacivo-formular/prehlad-o-zrazenych-a-odvedenych-preddavkoch-na-dan-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-2016.htm

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk