Označovanie obchodných prípadov v CRM farbami

  • Červená – znamená že termín obchodného prípadu je menší ako dnešný dátum (je v omeškaní)
  • Tmavomodrá  – znamená že termín obchodného prípadu je rovnaký ako dnešný dátum (omeškanie = 0 dní)
  • Čierna – znamená opak červenej, to znamená, že termín obchodného prípadu je väčší ako dnešný dátum (nie je v omeškaní)
  • Modrá – znamená, že pole Temín nie je vyplnené
  • Sivá – znamená že prípad je dokončený (Pole „Dokončený“ je zaškrtnuté)
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk