Dôležité aktuálne zákony, vyhlášky a normy

Aktuálne zákony a vyhlášky

http://www.elektricke-revizie.sk/aktualne-zakony-a-vyhlasky/

 

Na tejto stránke nájdete prehľad najdôležitejších a najpoužívanejších zákonov, vyhlášok, nariadení vlády, technických predpisov a noriem využívaných revizným technikom počas revízie, zamestnávateľom a prevádzkovateľom vyhradeného technického zariadenia elektrického. 


Pri výkone OPaOS (prehľiadka, meranie, skúšanie, vyhodnocovanie a pod.) využívame oveľa väčší súbor legislatívnych a normatívnych podkladov.

Uvedené zákony, normy, technické dokumenty sú najpouživanejšie a nevyhnutné podklady pre výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie):

  • elektrickej inštalácie
  • bleskozvodu a uzemňovacích sústav
  • elektrických spotrebičov
  • elektrického ručného náradia

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk