Podmienené formátovanie v pohľade aplikácie VTZ

Podmienené formátovanie sa používa na zvýraznenie alebo farebné odlíšenie tých záznamov v pohľade, ktoré vyhovujú podmienke uvedenej v okne podmieneného formátovania.

Podmieneným formátovaním je možné napríklad docieliť to, že v pohľade elektrických zariadení sa všetky vyradené zariadenie zobrazia sivou farbou.

Pri podmienenom formátovaní s cieľom zobraziť vyradené elektrické zariadenia sivou farbou postupujeme nasledovne :

1./ V pohľade "Elektrické zariadenia" vyberieme cez tlačidlo "Ďalšie" položku s názvom "Podmienené formátovanie" alebo stlačíme kombináciu kláves "CTRL + B".

2./ V okne s názvom "Formátovanie prehľadu" stlačíme tlačidlo "+" (Pridať)

3./ V okne s názvom "Condition expression editor" pridáme konkrétnu podmienku, napr. :

 StartsWith([Stav.Názov], 'Vyradené')

4./ Stlačíme tlačidlo "OK" a v okne s názvom "Formátovanie prehľadu" nastavíme hodnotu "Fore Color = Silver"

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk