Prenos MySQL databáz cez SQLyog

Dokument popisuje ako korektne preniesť MySQL databázu z jedného servera na druhý, najmä z pohľadu zabezpečenia zhody znakovej sady (Charset) a sady triedenia (Collation).

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk