Optimalizácia MySQL servera

Aby mal MySQL server optimálny výkon pri väčších databázach, treba v súbore my.ini nastaviť nasledovné parametre. Príklad optimálneho nastavenia pre 8 GB RAM:

tmp_table_size=4000M
innodb_buffer_pool_size=4000M
innodb_log_file_size=1000M
max_connections=100
query_cache_size=100M
innodb_log_buffer_size=7M

Zvýraznené parametre sú najdôležitejšie pre optimálny výkon.

POZOR: Po zmene parametrov treba reštartovať službu MySQL. Ak ste menili parameter innodb_log_file_size, treba službu MySQL zastaviť, vymazať súbory ib_logfile0 a ib_logfile1 v adresári c:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.x\data\ a službu opäť spustiť.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk