Po poslednej aktualizácii Windows 10 (č. 1803) prestal fungovať EcoSun

Po aktualizácii operačného systému Microsoft Windows 10 na verziu 1803 sa môže vyskytnúť problém s pripojením k databáze ak je aplikácia spustená zo zdieľaného úložiska vytvoreného v linuxovom prostredí, MS Windows 2003 server alebo v MS Windows XP. Príčinou je zmena a zablokovanie komunikačného protokolu SMB verzie 1.x. Tento protokol bol súčasťou operačného systému MS Windows 10 iba do verzie 1709, nová verzia 1803 už tento protokol nepodporuje :
Windows 10 update 1803 for security reasons does not allow you to open network connections in programs running from shared folders that are accessible only using the SMBv1 protocol. As network folders, you need to use devices that support SMBv2 or SMBv3.

Problém sa prejaví vtedy, ak používate zdieľané úložisko ako miesto, kde je nainštalovaná aplikácia EcoSun a spúšťate aplikáciu EcoSun z tohoto zdieľaného úložiska.


Aplikácia EcoSun sa pri spustení pokúša pripojiť na dátové prostredie (napr. na dátové prostredie "Schvaľovanie"), ale nedokáže nadviazať spojenie s databázou MySQL a vypíše sa nasledovná chyba :

Windows1803.png

V súčasnosti sú možné tieto riešenia, ktoré je potrebné vykonať na všetkých počítačoch a serveroch, na ktorých sa spúšťa EcoSun:

  • v prípade počítača s MS Windows XP/2003 server je potrebná aktualizácia operačného systému MS Windows na vyššiu verziu, následne je potrebné deaktivivať protokol SMB1 a aktivovať protokol SMB2
  • v prípade linuxového počítača aktualizácia Linuxu na vyššiu verziu, ktorá umožní pre službu Samba zapnúť protokol SMB 2

Ako dočasné riešenie na obnovenie prevádzky poslúži:

  • vytvorenie zdieľaného úložiska pre spúšťanie aplikácie EcoSun na počítač/server s MS Windows 7 a vyšším a zmena odkazov na spúšťanie aplikácie na počítačoch používateľov
  • skopírovanie adresárov s aplikáciou EcoSun na lokálne počítače používateľov (toto riešenie je funkčné ale neodporúčame vám ho)

Nakoľko sa aktualizácia MS Windows 10 zostava 1803 postupne distribuuje na počítače, nemusel sa u vás tento problém zatiaľ prejaviť. Ak používate zdieľané úložisko ako miesto, kde je uložená aplikácia EcoSun a odkiaľ ju prostredníctvom odkazu spúšťajú bežní používatelia, overte si možnosť nastavenia komunikačného protokolu na SMB 2. Dočasne, pokiaľ ešte nie sú aktualizované všetky počítače na MS Windows verzia 1803 ponechajte v konfigurácii zapnuté protokoly SMB 1 aj SMB 2.

Postup ako aktivovať/deaktivovať SMB1 alebo SMB2 je popísaný na tejto adrese :

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/2696547/how-to-detect-enable-and-disable-smbv1-smbv2-and-smbv3-in-windows-and

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk