Faktúry došlé (Typ dokladu 130 JCD)

Typ dokladu 130 JCD je doklad  na nahrávanie položiek týkajúcich sa colného dlhu a DPH.

Faktúra od colnice/prepravnej služby

Položky na faktúre:

Clo (bez DPH) - 25€

DPH z nakúpeného tovaru, ktoré colnica vyrubí :   150€

 

Výpočet základu k hodnote DPH (150€)

150*100/20 = 750€ základ pre DPH z JCD

Výpočet je potrebný, na zadávanie položky DPH z JCD kde je potrebné zadať základ bez DPH. (Tak ako to bude popísané na obrázkoch).

 

V prípade ak v systéme nemáte vytvorenú neskladovú položku clo a DPH JCD je potrebné si ju vytvoriť.

DPH JCD - OASIS - sklady a karty - neskladové položky - nový záznam

2019-09-18_10-45-10.png

V tomto prípade sa účtovanie nastavilo na účet 131001

V doplnkových údajoch je potrebné zaškrtnúť voľbu položka predstavuje JCD

2019-09-18_10-46-58.png

 

 Položka clo - OASIS - sklady a karty - neskladové položky - nový záznam (je možné neskladovú položku nahrať s 0% DPH, nakoľko väčšinou je clo uvádzané bez DPH) 

2019-09-18_10-49-01.png

 

Nahrávanie dokladu:

Vyberie sa typ dokladu 130-00 JCD

2019-09-18_10-37-40.png

 

 Zadáme položku DPH JCD - 750€ bez DPH, na položke musí byť informácie že položka je JCD2019-09-18_10-52-23.png

 

Zadáme položku clo vo výške 25€ - položka je s 0% DPH

2019-09-18_13-02-45.png

 

Sumár faktúry je nasledovný:

2019-09-18_13-04-16.png

DPH: 

DPH v prípade neuhradeného JCD.

2019-09-18_13-05-08.png

V prípade úhrady JCD 1.10.2019 bude DPH vyzerať nasledovne:

2019-09-18_13-08-02.png

Kontácia dokladu (v našom prípade) vyzerá nasledovne:

2019-09-18_13-08-49.png

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk