Práca s EcoSun.NET SHOP a TaxIS

1. Vytvoriť denný vklad – vklad sa robí stále rovnako.

2. Postupne sa evidujú paragóny - tržby, ktoré odchádzajú na finančnú správu.

3. Keďže nový systém nenuluje stav v zásuvke, odporúčame urobiť výber pred dennou závierkou.

4. Po výbere treba spustiť v programe SHOP dennú závierku, ktorú odporúčame robiť na konci kalendárneho dňa, nie na druhý deň (na finančnej správe sa bločky evidujú za kalendárne dni, bude sa vám to ľahšie kontrolovať).

5. Po spustení dennej uzávierky tlačiareň CHDU vytlačí automaticky nasledovný doklad, ktorý sa volá „Prehľadová uzávierka“. Zariadenie CHDÚ nevie tlačiť rozpis po platidlách a ani rozpis DPH. Plánujeme doprogramovať, aby sa spolu s prehľadovou závierkou vytlačil aj rozpis DPH a rozpis po platidlách.

 

mceclip0.png

  • PD – On-line: počet a hodnota bločkov poslaných na FS
  • PD – Off-line: počet a hodnota bločkov neodoslaných na FS (táto situácia môže napr. nastať, keď je výpadok internetového pripojenia...)
  • UF – úhrada FA
  • VK – vklad
  • VY – výber

Pozor! Koncový zostatok CHDÚ je kontrolné číslo - neznamená stav tržieb, ani stav v zásuvke.

 

Kontrola neodoslaných bločkov na FS v EcoSun.NET SHOP

Ak nie je počítač počas predaja pripojený na internet, bločky sa neodošlú na Finančnú správu.

Pri každom novom bločku sa program snaží odoslať všetky neodoslané bločky na Finančnú správu (FS), takže pokiaľ sa pripojenie na internet počas predaja obnoví, na konci dňa by mali byť všetky bločky odoslané. Pozor, program neodosiela offline bločky na FS počas nečinnosti!

Stav neodoslaných bločkov sa kontroluje aj pri dennej uzávierke, kde sa ich môžete pokúsiť odoslať na FS. Ak by sa to nepodarilo (internet stále nejde), môžete dokončiť uzávierku, ale stále máte povinnosť do 48 hodín odoslať všetky offline bločky na FS.

mceclip1.png

Stav odoslania bločkov na FS si môžete skontrolovať a opätovne ich manuálne odoslať na FS v hornom menu v „Predaj cez pokladňu“ ale aj v „Denné uzávierky“ cez ikonu „prasiatko“ .

mceclip2.png

Vyberiete si voľbu „Zobraziť neodoslané doklady“.

mceclip3.png

mceclip4.png

Potvrdením voľby Odoslať sa program pokúsi odoslať všetky offline bločky na Finančnú správu. Po úspešnom odoslaní je tabuľka prázdna.

Vo voľbe „Zobraziť dnešné doklady“ sú všetky pohyby, ktoré v kase vzniknú: vklady, výbery, pokladničné doklady (nápočet zostavy dlhšie trvá).

 

Tlačové zostavy – kontrola DPH, prehľadová uzávierka

Nakoľko nový systém TaxIS nevytvára tlačové zostavy typu denná uzávierka, prehľadová uzávierka, v programe je dopracovaná tlačová zostava, ktorá čiastočne nahrádza prehľadovú uzávierku.

V zostave je prehľad tržieb:

  • podľa sadzby DPH,
  • podľa platidiel,
  • rozdelenie koľko boli tržby za predaj a koľko za úhrady faktúr.

Zostava sa dá tlačiť za jeden deň ale aj za interval dní.

Zostavu nájdete tu:

mceclip5.png

Túto tlačovú zostavu si môžete  porovnať na výstupy z Finančnej správy (FS), avšak FS poskytuje reporty len na mesačnej báze (t.j. za predchádzajúci kalendárny mesiac). Pri kontrole na Finančnú správu si treba dať pozor, že v reporte z FS sú aj riadky, ktoré predstavujú vklady, výbery a úhrady faktúr.

 

mceclip6.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk