Otvorenie nového roku a prechod medzi rokmi

Otvorenie nového roku a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET (OASIS, SHOP)


Otvorenie nového roku odporúčame urobiť najprv v module OASIS a potom následne v PU a v PAM.


Otvorenie nového roku OASIS+SHOP


OASIS: „Uzávierky – Inicializácia nového roku 2020“. Touto voľbou sa vytvorí databáza so všetkými potrebnými štruktúrami a tabuľkami pre všetky moduly – OASIS, SHOP, PU, PAM. Modul OASIS a SHOP sa touto voľbou automaticky nastaví do nového roka. V module PU a PAM treba nastaviť nový rok osobitne.

2019-12-02_8-22-22.png

Následne treba zvoliť voľbu „Spustiť inicializáciu roku 2020“. Touto voľbou sa zaktualizujú sklady, skladové karty, nevybavené objednávky a súčasne sa prepočítajú skladové karty.

2019-12-02_8-23-12.png

 

Prechod medzi rokmi v module OASIS

Prechod medzi rokmi v module Oasis sa robí vo voľbe zmena obdobia a to kliknutím na obdobie v pravo hore. Tu si užívateľ vyberie rok a mesiac, v ktorom chce pracovať.

2019-12-02_8-29-18.png

Ak užívateľ mení starý rok na nový rok, tak program zobrazí tabuľku o inicializácii, v ktorej si užívateľ vyberie čo si chce zaktualizovať.

2019-12-02_8-38-23.png

Ak sú voľby na aktualizáciu zakázané, údaje sa nedajú aktualizovať. Vtedy je potrebné, aby rok ktorý chce užívateľ aktualizovať, mal túto aktualizáciu povolenú. Povolenie aktualizácie sa nastavuje vo voľbe:
 „Uzávierky – Zamknutie období“

2019-12-02_8-35-40.png

Inicializácia roka 2019 „Povolená“

2019-12-02_8-37-10.png

Po tejto voľbe sú jednotlivé aktualizácie prístupné:

2019-12-02_8-39-47.png

 

Nastavenie číselných radov
Po prechode na nový rok je potrebné, aby si užívateľ nastavil nové číselné rady dokladov.
Pri zmene číselných radov odporúčame použiť novinku v EcoSune „masky číselných
radov.“ Masky si môžete nastaviť na jednotlivé rady číselných dokladov a aj na typy dokladov.
Nastavenie číselných radov na masky má výhodu v tom, že keď sa raz nastavia, tak o rok pri
nastavení nového roku sa už číselné rady nebudú musieť číselné rady nastavovať..

Číselné rady v OASISE nastavíme:

 2019-12-02_9-05-14.png

 Masku si užívateľ môže nastaviť podľa potreby. Napríklad:
RRMMCC – 200101 toto číslo znamená 20 (rok) 01 (mesiac v ktorom sa nachádza doklad) 01 poradové číslo dokladu v danom mesiaci.
5RRMMCC – 5200101 toto číslo znamená 5 (fixné číslo naprílad číslo strediska....)
20 (rok) 01 (mesiac v ktorom sa nachádza doklad) 01 poradové číslo dokladu v danom mesiaci.

2020-12-02_9-00-32.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk