Zostatky na bankových účtoch - vlastný prehľad

BI prehľad, na ktorom si môžeme prezerať zostatky na všetkých bankových účtoch sa nastavuje ako vlastný prehľad.

Je potrebné si vybrať: 

  • Typ BI prehľadu - Vlastný prehľad
  • Tabuľka - bankový výpis-  tbankovyDoklad

2020-03-18_10-22-33.png

2020-03-18_10-25-17.png

2020-03-18_10-30-32.png

Po výbere nového BI prehľadu, sa otvorí tabuľka, kde sú zobrazené základne prednastavené stĺpce, z ktorých je možné potiahnuť údaje.

2020-03-18_11-26-52.png

Táto tabuľka sa skladá z 2 častí:

  • vo vrchnej časti je možné zmeniť, číslo BI prehľadu, názov BI prehľadu a vybrať si roky z ktorých sa budú údaje zobrazovať
  • v spodnej časti tabuľky sa nachádzajú prednastavené stĺpce, ktoré je však možné doplniť podľa potrieb BI prehľadu, cez voľbu2020-03-18_12-19-05.png

V tomto prípade, sme pridali stĺpce: číslo banka, číslo+názov, názov meny, Poč.stav, Poč.stav CM, Druh dokladu.

2020-03-18_12-15-48.png

Po výbere jednotlivých polí, je možné spustiť BI prehľad v programe excel. 

2020-03-18_12-26-13.png

Ak sú správne nainštalované ovládače, v programe excel sa zobrazí prázdna kontingenčná tabuľka, ktorú je potrebné správne vyplniť. 

Zobrazenie v programe excel

Vľavo sa nachádza príprava na kontingenčnú tabuľku a vpravo sa nachádzajú polia ktoré je možné pridať do tabuľky.

2020-03-18_12-29-30.png

Jednotlivé polia je možné nastaviť nasledovne:

2020-03-18_12-37-40.png

V takomto rozloženom stave jednotlivých polí Vyzerá kontingenčná tabuľka nasledovne:

2020-03-18_12-43-20.png

Tabuľku je však potrebné doplniť o vypočítané konečné stavy na bankových účtoch, a opraviť stĺpce počiatočný stav, počiatočný stav v CM.

Počiatočný stav, počiatočný stav v CM je potrebné opraviť cez pravé tlačidlo myši - nastavenie poľa hodnoty - maximum

2020-03-18_12-54-34.png   2020-03-18_12-55-55.png

Po týchto nastaveniach sa zmenia hodnoty v počiatočných stavoch.

2020-03-18_12-58-49.png

Tieto počiatočné stavy korešpondujú z počiatočnými stavmi na bankových účtoch - parametre banky - počiatočné stavy.

2020-03-18_13-00-42.png          2020-03-18_13-02-56.png

Doplnenie stĺpca Konečný stav, Konečný stav v CM

Konečný stav  doplníme, jednoduchým excelovým výpočtom kde do nového stĺpca vypočítame (=b6+d6+f6)

Konečný stav v CM vypočítame ako (=c6+e6+g6)

Konečné zostatky v BI prehľade

2020-03-18_13-10-38.png

Konečné zostatky v EcoSun

2020-03-18_13-08-01.png

2020-03-18_13-13-56.png

 

V prípade, ak spravíme úhradu cez banku v sume +10000€ úhrada pohľadávky, konečný stav bude aktuálny aj v BI prehľadoch.

2020-03-18_13-24-52.png

2020-03-18_13-26-32.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk