Import skladových kariet z programu Excel

Do systému EcoSun je možné údaje importovať aj pomocou údajov z Excelu. Importovať je možné rôzne údaje, avšak postup je vždy rovnaký.

Tieto údaje je najprv potrebné mať prehľadne zoradené v správnom formáte. Následne môžeme pristúpiť k ich importovaniu.

Význam jednotlivých polí pri importe nájdete v súbore „Význam polí pri importe do EcoSun“  - nachádza sa v prílohe.

Importovanie prebieha nasledovne:

Je potrebné byť v module OASISimport - importy z excelu

2020-03-23_10-00-33.png

Je potrebné si vybrať Nový záznam a vyplniť jednotlivé polia

2020-03-23_10-11-27.png

 

2020-03-23_10-13-19.png

 • Typ importu - je potrebné vybrať Skladové karty
 • Popis - pomenovanie definície, (ak sú importy skladových kariet robené častejšie, možno je dobré do popisu, dať dátum importu, resp. názov skladu a pod.)
 • Importovaný súbor - pred importom je potrebné mať skladové karty v programe excel uložené. Pole importovaný súbor je vlastne cesta, kde sa skladové karty v programe excel nachádzajú. 

V definícii importu skladových kariet je potrebné si vyplniť polia hodnota

2020-03-23_10-22-26.png

Medzi povinné polia na importovanie skladových kariet patria:

 • sklad
 • číslo
 • názov
 • merná jednotka (MJ)

 

Polia Hodnota je potrebné vyplniť (príklad vyplnenia hodnoty je uvedený na obrázku)

2020-03-23_11-45-26.png

V uvedenom príklade, sme importovali údaje: (sklad, číslo skladovej karty, názov skladovej karty, mernú jednotku, typ karty, cenu bez DPH 1, cenu s DPH 1)

 • List - názov záložky v excelovskom súbore
 • MaxPocetZáznamov - zadáva sa počet záznamov (riadkov v Exceli), ktoré chceme importovať.
 • PrvyRiadokDat - zadáva sa prvý riadok v ktorom sa nachádzajú číslené údaje (v tomto prípade 2 riadok)
 • Sklad - v uvedenom príklade je to stĺpec A. Pozor! V prípade ak je číslo skladu 00 je potrebné upraviť v súbore stĺpec (pravé tlačidlo myši - formátovať bunky - text - opraviť aby stĺpec mal označenie 00)
 • Číslo - v uvedenom príklade je to stĺpec B
 • Názov - v uvedenom príklade je to stĺpec C
 • MJ - v uvedenom príklade je to stĺpec D
 • Typ karty - v uvedenom príklade je to stĺpec E
 • CenabezDPH1 - v uvedenom príklade je to stĺpec F
 • CenasDPH1 - v uvedenom príklade je to stĺpec G

Po vyplnení všetkých údajov je potrebné uložiť danú definíciu importu a následne je možné spustiť import položiek.

Pred importom skladových kariet, bola situácia na všetkých skladoch bez skladových kariet s číslom 5001,5002,5003,5004

2020-03-23_10-31-41.png

Vyberieme si konkrétny import skladových kariet a spustíme importovať z XLS

2020-03-23_12-15-39.png

Je potrebné potvrdiť import skladových kariet.

2020-03-23_12-20-20.png

Naimportované skladové karty:

2020-03-23_13-04-41.png

POZOR!

Ak použijete uloženú definíciu aj pri ďalšom rovnakom importe, je potrebné aktualizovať súbor, z ktorého si budete údaje importovať, aby ste si nenaimportovali 2x to isté.

1. import

2020-03-23_13-14-43.png

2. import - s inými skladovými kartami

2020-03-23_13-13-35.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk