Individuálne cenníky

Na tvorbu akciových cien, alebo individuálnych cien pre konkrétnych obchodných partnerov pre určité tovary sa využívajú Individuálne cenníky(pozor je potrebné zapnúť licenciu OASIS)

Individuálne cenníky je v programe potrebné zapnúť cez voľbu "Systém - nastavenie aplikácie - OASIS - moduly". Po zaškrtnutí sa individuálne cenníky zobrazí v záložke sklady a karty - "Cenníky, akcie, letáky".

2020-04-24_10-13-24.png

2020-04-24_10-30-24.png

Individuálny cenník je možné v programe vytvoriť ručne, alebo hromadne importom z Excelového súboru.

Import individuálneho cenníka                                                                                                               Import sa realizuje cez voľbu "Import - Importy z Excelu". Otvorí sa dialógové okno s voľbami importov. Vyberie sa nový záznam s typom importu "Individuálny cenník".                                                                                        2020-04-24_11-07-51.png

2020-04-24_11-11-59.png

Zadávanie položiek a k nim hodnôt prebieha podobne ako pri importe skladovej karty. Po zadaní je potrebné spustiť tlačidlo "Importovať".

Ručné vytvorenie individuálneho cenník

Ručne je možné vytvoriť individuálny cenník cez voľbu "Sklady a karty - Cenníky, akcie, letáky - Nový záznam"2020-04-24_11-17-56.png

Vyplnia sa údaje:

 • Názov - zadáva sa názov cenníka
 • Určenie - vyberie sa či ide o typ Maloobchodný cenník (je možné zadávať len cenu s DPH a cena bez DPH sa dopočíta) alebo Veľkoobchodný cenník (je možné zadávať cenu bez DPH a cena s DPH sa dopočíta)
 • Typ - je možné vybrať cenník Na zákazníka (vyberú sa konkrétni zákazníci, ktorých sa bude individuálny cenník týkať) alebo Všeobecný cenník (akcie, letáky), ktorý platí pre všetkých odberateľov
 • Mena - vyberá sa mena, ktorá bude použitá na individuálnom cenníku
 • Platí pre cenu - tu je možné vybrať či daný cenník bude platiť pre Všetky ceny alebo len pre určitú cenovú hladinu (Cena 1, Cena 2,....Cena 8)
 • Platí pre sklady - v individuálnom cenníku je možné vybrať len určité sklady, v ktorých budú platiť ceny z individuálneho cenníka. Vo zvyšných skladoch budú platiť ceny z katalógu
 • Platnosť - platnosť cenníka je možné nastaviť Platný od do (od určitého dátumu po určitý dátum), Platný (takto nastavený cenník bude platiť stále bez rozsahu dátumov), Neplatný

Položky individuálneho cenníka

Položky do cenníka sa pridávajú nasledovne:2020-04-24_11-38-30.png

Individuálny cenník po výbere položiek2020-04-24_11-43-48.png

 Zadávanie cien v individuálnom cenníku2020-04-24_11-47-03.png

Pridávanie "Obchodných partnerov" na individuálny cenník2020-04-28_7-51-32.png2020-04-28_7-53-55.png

V individuálnom cenníku je možné cez funkcie vykonať "Hromadnú zmenu cien" a tlačiť "Etikety"              2020-04-28_7-56-12.png

Hromadnú zmenu cien - voľbou sa otvorí dialógové okno na hromadnú zmenu cien v individuálnom cenníku. Ceny je možné zmeniť:

 • O percento - ceny v individuálnom cenníku sa zmenia o zadané percento
 • Pripočítať hodnotu - k cene sa pripočíta zadaná hodnota
 • Vynásobiť hodnotu - cenu vynásobí zadaná hodnota
 • Na hodnotu - cenu zmení na zadanú hodnotu        2020-04-28_7-57-42.png            

Tlač etikiet2020-04-28_8-05-11.pngV programe je možné nastaviť aby program ponúkal predajnú cenu vždy zo zákazníckeho cenníka. Táto voľba sa zapína "systém - nastavenie aplikácie - OASIS - špeciálne". Po zapnutí tejto voľby bude program  ponúkať predajnú cenu vždy zo zákazníckeho individuálneho cenníka, aj keď táto cena nebude najlepšia.

2020-05-25_12-03-39.pngAplikácia individuálneho cenníka na príklade

 •  Individuálny cenník pre spoločnosť SunSoft Plus, s.r.o.,
 • skladová karta PC - HP
 • cena s DPH 1200€

2020-05-13_9-34-05.png

FV odberateľ SunSoft Plus, s.r.o.2020-05-13_9-51-33.png

Položka - skladová karta PC - HP2020-05-13_9-53-06.png                                  Voľbou "Výber z predajných cien" zistíme, aké sú predajné ceny na vybranej skladovej karte.2020-05-13_9-54-08.png2020-05-13_9-56-25.png

Ak je predajná cena z individuálneho cenníka nižšia, program ponúkne nižšiu cenu. Priamo v tejto voľbe je možné vybrať inú ponúknutú cenu.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk