Popis funkcií v tabuľke

Systém EcoSun.NET zobrazuje záznamy ako tabuľku. Riadky predstavujú jednotlivé záznamy. Aktuálne vybraný záznam je zvýraznený a je možné zmeniť jeho podfarbenie.

V tejto časti budú vysvetlené základné funkcie, či menej známe termíny, ktoré sa využívajú v programe EcoSun.NET.  Základné funkcie sa nachádzajú naprieč celým systémom, či už je to modul OASIS, PU, PAM, a pod.

Medzi základné funkcie v programe EcoSun.NET patria:

Nový záznam                                               2020-04-07_11-01-51.png                                                        Novým záznamom sa otvorí editačný formulár, do ktorého sa vpisujú údaje. Nový záznam vytvorí nový    riadok v databázovej tabuľke.  Túto funkciu je možné vyvolať cez klávesové skratky F5, Ctrl+N.

Oprava záznamu                                                2020-04-07_11-04-02.png                                                      Opravou záznamu sa otvorí už existujúci záznam v ktorom je možné vykonať zmeny údajov. Na vyvolanie zmeny záznamu je možné použiť klávesové skratky F4, Ctrl+O.

Vymazanie záznamu                                2020-04-07_11-06-54.png                                                        Touto funkciou je možné vymazať záznam z tabuľky. Funkciu výmaz je možné vykonať cez ikonu červený krížik, resp. klávesou delete. Pozor, vymazané záznamy nie je možné obnoviť bez servisného zásahu!

Pri výmaze program ponúkne dialógové okno s otázkou, či naozaj chcete vymazať daný záznam a až po potvrdení sa záznam vymaže.                                                                     2020-04-03_12-48-41.png

Obnovenie údajov z databázy                 2020-04-07_11-08-40.png                                                Obnovením údajov z databázy sa načítajú aktuálne dáta z databázy. V prípade že iný užívateľ v sieti vykoná v tabuľke zmenu údajov, táto zmena nemusí byť ihneď viditeľná. Vtedy je potrebné obnoviť údaje z databázy.  Túto funkciu je možne vyvolať cez klávesovú skratku Ctrl+R.

Tlačové zostavy                      2020-04-07_11-10-47.png                                            Každá tabuľka v programe má funkciu tlače. Táto voľba otvorí formulár tlačových zostáv, v ktorom je možné vybrať a vytvoriť tlačovú zostavu rozsah tlače. 

 

Hľadanie                      2020-04-07_11-14-15.png                          Jednou z možností hľadania v tabuľkách je cez funkciu "Hľadať text". Touto voľbou sa vyhľadáva zadaný reťazec vo všetkých viditeľných textových poliach tabuľky. Výberom hľadať sa otvorí nové pole  kde je možné zadať hľadaný výraz. Ide o tzv. fulltextové vyhľadávanie. Program vyfiltruje  záznamy v ktorých sa daný výraz našiel a farebne ich zvýrazní.  Pre hľadanie je možné použiť klávesovú skratku F3,  Ctrl+T.

2020-04-03_13-04-25.png

napr. Hľadaný výraz je číslo 12 v tabuľke Organizácie 2020-04-07_10-03-24.png

 

Filtračný riadok            2020-04-07_11-15-41.png                             Ďalšie možnosti vyhľadávania poskytuje funkcia filtrácie. Touto voľbou sa zapne filtračný riadok nad stĺpcami v tabuľke. V danom riadku je možné zadať hľadaný výraz pre ktorýkoľvek z viditeľných stĺpcov. Bližší popis funkcií Filtračný riadok je v časti Filtrácia riadkov.

 

Nastavenie                                               2020-04-07_11-18-41.png                                                        Voľba otvorí dialógové okno s nastaveniami ktoré sa týkajú príslušnej tabuľky. Nastavenie v tabuľke faktúr došlých otvorí dialógové okno s nastaveniami nákupu, nastavenie v tabuľke DL vystavené otvorí dialógové okno s nastaveniami odbytu, a pod.

Funkcie                                 2020-04-07_11-44-38.png                                    Otvorí sa ponuka funkcií, ktoré je možné vykonávať nad danou tabuľkou. napr. generovať zberné faktúry. Konkrétne funkcie sú vysvetlené v príslušných častiach. 

Ďalšie voľby           2020-04-07_11-52-13.png                    Funkcia Ďalšie voľby je rovnaká vo všetkých tabuľkách. Nachádzajú sa tam: 

Prehľady

"Analýza dát" - táto funkcia spracuje dáta z príslušnej tabuľky do kontingenčnej tabuľky a grafu. 2020-04-17_12-46-28.png

Export dát do Excelu - vyexportuje viditeľné stĺpce do tabuľky vo formáte .xlsx a otvorí ich v programe Excel.2020-04-17_12-52-25.png

Stĺpce a vzhľady

Rôzne                             2020-04-07_18-50-45.png

 

  • Systémové nástroje
  • Servisné nástroje

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk