Filtrácia riadkov

Filtrácia riadkov slúži na rýchlejšie vyhľadávanie údajov v jednotlivých tabuľkách. Pri filtrácii riadkov je možné si nastaviť možnosti vyhľadávania v danom stĺpci. Filtrácia a nastavenie podmienok na filtrovanie záleží na tom či sa jedná o číselné alebo slovné stĺpce.

Filtrácia riadkov v číselných stĺpcoch (dátumové stĺpce). V týchto je možnosť filtrovať podľa dvoch parametrov:

 • Filtre kalendára - kde je možnosť si vybrať zaškrtnutím voľbu kedy bol dátum vystavenia. 

mceclip0.pngJe možnosť si zvoliť špeciálne nastavenie filtra napr.: Medzi, Od začiatku roka, Pred,.....      mceclip8.pngmceclip6.png

 • Hodnoty - pri výber jednotlivých filtrov je možné sa vnoriť k jednotlivým dátumom a vybrať si len konkrétny dátum resp. viaceré.

mceclip1.png

Filtrovanie riadkov v slovných stĺpcoch. V týchto je možnosť filtrovať podľa dvoch parametrov:

 • Filter podľa hodnoty pri tejto voľbe je možné do textového riadku zadať časť z názvu, program vyhľadá rovnaké slovné spojenie a ponúkne na výber. Poprípade priamo si zaškrtnúť hľadanú organizáciu.

2020-09-22_8-29-11.png mceclip0.png

 • Textový filter Je možnosť si zvoliť špeciálne nastavenie filtra napr.: Obsahuje, Neobsahuje, Je prázdne a pod... a následne napísať hľadaný výraz. Tento výraz sa zobrazí aj vo vrchnom filtračnom riadku.

2020-09-22_9-02-25.png2020-09-22_10-20-13.png

Filtrácia riadkov v číselných stĺpcoch (číslo FA, DL,....). V týchto je možnosť filtrovať podľa dvoch parametrov:

 • Filter podľa hodnoty pri tejto voľbe je možné do riadku zadať časť z čísla, program vyhľadá rovnaké číselné spojenie a ponúkne na výber.

2020-09-22_13-22-33.png       

Poprípade priamo si zaškrtnúť hľadané číslo.  Program automaticky vyhľadá dané čísla a zapíše ich aj do spodného filtra.                                                                                 2020-09-22_13-27-18.png

Filtrovanie podľa príznakov (Označ X) v prípade ak vyberie voľba Prázdne program vyfiltruje všetky záznamy, ktoré nie sú označené X. Ak sa vyberie voľba X program ponúkne všetky záznamy označené X.

2020-09-23_13-53-21.png

Filtrovanie v stĺpcoch vyjadrujúcich hodnotu (Celkom, základ, DPH)

 • Filtrovanie podľa hodnoty  je možné si zadať sumu od - do v prípade, že nevieme konkrétnu sumu program vyhľadá všetky sumy v tomto rozsahu.         2020-09-23_13-58-36.png

2020-09-24_13-52-59.png

 • Číselný filter taktiež je možné zadať aj v rozmedzí čísel.                                                                             mceclip0.png

Vypnutie filtrovania

mceclip0.png2020-09-25_8-14-27.png                                                2020-09-25_8-02-17.png

Nastavenie podmienky pre filtrovanie

Pri filtrovaní je možné si nastaviť podmienku podľa ktorej bude program filtrovať.2020-09-25_8-58-05.png

Je možné si nastaviť:

 • "Rovná sa" - v tomto prípade musí byť zadaný celý a presný výraz (napr. číslo FA), inak program nevyhľadá žiadny záznam
 • "Nerovná sa" - táto voľba sa využíva v prípade ak hľadáme nejaký číselný výraz (napr. vyhľadanie všetkých FD, ktorých suma celkom sa nerovná 1000€), program vyhľadá všetky odlišné od zadanej podmienky
 • "Obsahuje" - pri tejto voľbe je možné zadať len čiastočný výraz. (napr. prvé písmená organizácie) program ponúkne všetky záznamy s danou kombináciou 
 • "Neobsahuje" - túto podmienku je možné použiť napr. v skladových kartách ak sú viaceré skladové karty s rovnakým názvom odlíšené číselným označením alebo napr. farbou
 • "Je ako" - 
 • "Nie je ako" - 
 • "Začína s" - voľbou je možné nájsť výraz, ktorý začína na konkrétnu kombináciu čísel resp. písmen. (napr. prvé písmená organizácie)
 • "Končí s" - nájde výraz, ktorý končí určitou kombináciou čísel resp. písmen. (napr. posledné čísla VS na dokladoch)
 • "je väčšie než" - táto voľba je využívaná hlavne v číselných stĺpcoch. (napr. ak chcem vyhľadať v stĺpci celkom všetky doklady väčšie ako hodnota 600€)
 • "Je väčší alebo rovný" - voľba je taktiež používaná hlavne v číselných stĺpcov, podmienka filtrovania je rozšírená o rovný, (napr. v tomto prípade nájde záznamy väčšie alebo rovná ako 600€)
 • "Je menší než" - táto voľba je využívaná hlavne v číselných stĺpcoch. (napr. ak chcem vyhľadať v stĺpci celkom všetky doklady menšie ako 200€)
 • "Je menší alebo rovný" - voľba je taktiež používaná hlavne v číselných stĺpcov, podmienka filtrovania je rozšírená o rovný, (napr. nájde záznamy menšie alebo rovné ako 200€)

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk