Formulár tlačových zostáv

Formulár tlačových zostáv slúži na výber a spracovanie tlačovej zostavy v systéme EcoSun.NET. Formulár je možné  otvoriť cez funkciu tlač v konkrétnej tabuľke. 

2020-04-08_8-02-11.png

Tlačový formulár obsahuje tri základné prvky.

  1. Záložky pre výber zostavy na tlač
  2. Záložky "Výber pre tlač" a "Parametre tlače"
  3. Tlačidlá v spodnej časti formulára

2020-04-14_13-17-13.png

1. Záložky s vybranými zostavami                                                          2020-04-09_7-50-28.png

Formulár obsahuje 3 záložky.

  • Záložka "Všetky" obsahuje všetky tlačové zostavy vo vybranom module EcoSun.NET
  • Záložka "Aktuálne" ponúka všetky tlačové zostavy týkajúce sa danej tabuľky. (Ak sa nachádzame v tabuľke Výdaj externý v ponuke tlačových zostáv sú  napr. Faktúra, Faktúra EN, Dodací list, a pod.) 
  • Záložka "Obľúbené" v tejto časti sa nachádzajú používateľom zvolené tlačové zostavy. Tlačovú zostavu je možné pridať do "Obľúbených" tak, že sa používateľ postaví na záznam a pravým tlačidlom myši vyberie voľbu "Pridať do obľúbených" 

2020-04-09_9-34-42.png

 

2. Záložky "Výber pre tlač" a "Parametre tlače"

"Výber pre tlač" - Touto voľbou sa zvolí rozsah tlače. 

  2020-04-14_13-44-32.png

"Parametre tlače" - Na záložke je možné nastaviť parametre, ktoré ovplyvňujú výslednú tlačovú zostavu.2020-04-14_13-46-57.png

 

Tlačidlá v spodnej časti formulára2020-04-15_7-33-25.png

Návrhár zostáv                                                                                                                     2020-04-09_9-42-36.png                                                                                                                              Návrhár zostáv umožňuje upraviť vybranú tlačovú zostavu. 

Poslať/Otvoriť                                                                                                                                    2020-04-09_9-44-46.png2020-04-09_10-23-14.png                                                                                            Tlačidlom "Poslať/Otvoriť" je možné poslať e-mailom/otvoriť vybranú tlačovú zostavu v formátoch (PDF, Word, Excel). Výberom "Otvoriť súbor/Poslať emailom" sa zmení funkcia tlačidla. Ak sa vyberie "Otvoriť súbor", program otvorí tlačovú zostavu vo zvolenom formáte. Ak sa vyberie voľba "Poslať emailom", program priloží tlačovú zostavu do prílohy emailu a otvorí okno emailového klienta.

"Otvoriť Word"2020-04-09_10-37-57.png

"Poslať PDF"2020-04-09_10-34-57.png

 

Tlač s výberom                                                                                                                                          2020-04-09_9-46-04.png                                                                                                                                                 Tlač s výberom otvorí systémové okno tlače, kde je možné vybrať tlačiareň a rôzne nastavenia tlače.

2020-04-09_9-49-40.png

Tlač                                                                                                                                                                   2020-04-09_9-54-30.png                                                                                                                                                        Tlačidlo tlač vytlačí tlačovú zostavu na predvolenú tlačiareň.

Náhľad                                                                                                                                                  2020-04-09_9-56-35.png                                                                                                                                                    Tlačidlo zobrazí náhľad tlačovej zostavy a vytlačí zostavu na obrazovku. Otvorí sa okno náhľadu tlačového výstupu. 2020-04-09_10-47-57.png

 

Zrušiť                                                                                                                                                      2020-04-09_9-57-33.png                                                                                                                                                          Tlačidlo zatvorí dané okno. Program sa vráti do aktuálnej tabuľky.

Vytvorenie vlastnej tlačovej zostavy

Vlastnú tlačovú zostavu sa vytvára v okne náhľadu. Úpravu tlačovej zostavy nie je možné vykonávať na základnej definícii. Je potrebné si vytvoriť vlastnú definíciu.                                                      2020-04-14_14-49-40.png                                                                "Nová vlastná definícia" - túto definíciu bude vidieť v ponuke definícií tlačových zostáv iba používateľ, ktorý ju vytvoril.                                                                                                                                            "Nová spoločná definícia" - túto definíciu budú vidieť všetci používatelia v systéme. 2020-04-15_8-25-43.png2020-04-17_11-25-28.png

Novú definíciu je potrebné uložiť pod novým názvom, v tomto prípade "FA s upraveným dátumom". Po uložení definičného súboru sa pridá nová tlačová definícia pod zmeneným názvom. Takto je možné si vytvoriť viac definícií tlačových zostáv. Vytvorené definície tlačových zostáv sa vyberajú cez rozbaľovacie tlačidlo.                                                                                           2020-04-17_11-28-05.png                                                                 

Voľby "Uložiť aktuálnu definíciu", Zmazať aktuálnu definíciu", "Premenovať definíciu", "Obnoviť východziu definíciu" sú sprístupnené len pre vlastné a spoločné definície.2020-04-15_9-32-42.png

2020-04-15_8-50-01.png

"Zmeniť názov okna" - zmení názov otvoreného okna zostavy.

2020-04-15_8-48-30.png

"Zobraziť názov okna" - zobrazí informačné okno, kde je daná definícia uložená.                              "Obnoviť východziu definíciu" - obnoví sa pôvodný stav tlačovej definície podľa základnej tlačovej zostavy.                                                                                                                                                        "Otvoriť priečinok definície" - program otvorí v prieskumníku priečinok, kde je tlačová definícia uložená.

 

Úprava tlačovej zostavy

Úprava tlačovej zostavy je v programe možná cez voľbu "Návrhár zostáv". Program otvorí tlačovú zostavu vo formáte, kde je možné robiť úpravy. 

2020-04-17_11-32-49.png2020-04-15_9-44-13.png

Oblasti

2020-04-15_9-49-05.png

Oblasť 1 - vlastná definícia tlačovej zostavy v ktorej sa upravuje rozloženie údajov a ich vlastnosti (typ písma, veľkosť písma)                                                                                                                                Oblasť 2 - zoznam  polí v tabuľkách z ktorých je možné potiahnuť jednotlivé údaje zo systému do tlačovej zostavy

Úprava tlačového poľa 2020-04-15_10-06-32.png

Po stlačení šípky nad tlačovým poľom sa otvorí tabuľka vlastností tlačového poľa. Je tu možné zmeniť údaje, formátovanie a ďalšie vlastnosti.

Oblasť 3 - vlastnosti vybraného prvku tlačovej zostavy 

Oblasť 4 - obsahuje záložky:

  • Dizajnér - zobrazenie návrhu tlačovej zostavy,
  • Náhľad - zobrazí priamo náhľad upravenej tlačovej zostavy,
  • Scripts - umožňuje napísať kód ktorý ovplyvňuje tlačovú zostavu (vyžaduje asistenciu programátora)

 

Príklad: Zmena všeobecného mailu organizácie, na mail používateľa ktorý doklad vystavil.

2020-04-15_12-58-49.png

Pred zmenou (mail organizácie)2020-04-15_13-03-32.png

Po vykonaní zmeny: (mail používateľa, ktorý vystavil doklad)2020-04-15_13-02-23.png

 

Príklad: Zmena formátu dátumu vystavenia.

2020-04-15_13-17-545.png

2020-04-15_13-19-59.png

Pred zmenou (formát dátumu) 2020-04-15_13-16-11.png

Po vykonaní zmeny (formát dátumu)mceclip1.png

 POZOR! Niektoré polia nie je možné odstrániť zo zostavy nakoľko sú to povinné polia.                               

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk