Označovanie záznamov

V programe EcoSun.NET je možné označovať záznamy viacerými spôsobmi. Záznamy je možné označiť dočasne, alebo trvalo a to individuálne aj hromadne. 

 

Dočasné označovanie záznamov                                                                                                          

Dočasné označenie (výber) záznamov v tabuľke funguje podobne ako v systéme Microsoft Windows, alebo Office a je k dispozícii vo všetkých tabuľkách.

Označiť jeden záznam je možné tak, že na daný záznam kliknete myšou.2020-04-17_13-38-50.png

Označiť viac záznamov je možné tak, že sa postavíte na prvý záznam ktorý sa má byť označený, držať tlačidlo Shift a kurzorovou šípkou DOLU označovať záznamy.2020-04-17_13-51-48.png

Označenie všetkých záznamov v tabuľke sa vykonáva klávesovou skratkou Ctrl+A2020-04-17_13-50-34.png

Označenie vybraných záznamov - označiť len niektoré záznamy je možné po zapnutí voľby "Zobraziť stĺpec pre označovanie" (pravým tlačidlom myši na zázname)     2020-04-17_13-55-10.png

Stĺpec na označovanie záznamov - 2020-04-17_13-56-56.png

Záznam sa označí zaškrtnutím v stĺpci.2020-04-17_13-59-48.png

Vlastné a spoločné označovanie záznamov cez príznaky                                                                               

Vlastné a spoločné označovanie záznamov príznakmi je trvalé a vyskytuje sa len v niektorých tabuľkách. Individuálne označovanie je možné:                                        

  • Klávesou "X" - je potrebné sa postaviť na záznam a označiť ho klávesou "X". Toto označenie budú vidieť všetci používatelia (označuje spoločné záznamy) v systéme.
  • Klávesou "V" - je potrebné sa postaviť na záznam a označiť ho klávesou "V". Toto označovanie je vhodné, ak si používateľ chce označiť vlastné záznamy. Niektoré funkcie umožňujú výber vlastných záznamov.

2020-04-16_7-46-41.png                         

Hromadné označovanie záznamov                                                                                                             Pred hromadným označením záznamov je vhodné si vyfiltrovať záznamy (podľa dátumu vyhotovenia, typu dokladu, organizácia, a pod.), ktoré sa majú hromadne označiť. Pravým tlačidlom myši na zázname je potrebné vybrať voľbu "Označovanie záznamov".

2020-04-16_8-44-23.png

  • "Hromadne nastaviť príznak X" - na všetkých vybraných záznamoch sa nastaví príznak "X" (spoločné označenie). Na túto voľbou môže použiť klávesovú skratku Ctrl+Alt+X
  • "Hromadne zrušiť príznak X" - na všetkých vybraných záznamoch sa zruší príznak "X". Hromadne zrušiť príznak "X" je možné klávesovou skratkou Ctrl+Shift+X
  • "Hromadne nastaviť príznak V" - na všetkých vybraných záznamoch sa nastaví príznak "V" (vlastné označenie). Na túto voľbou môže použiť klávesovú skratku Ctrl+Alt+V
  • "Hromadne zrušiť príznak V" - na všetkých vybraných záznamoch sa zruší príznak "V". Hromadne zrušiť príznak "V" je možné klávesovou skratkou Ctrl+Shift+V

Označovanie dokladov pri tlačovej zostave2020-04-17_14-05-37.png

Označovanie dokladov pri hromadnej predkontácii dokladov2020-04-17_14-06-49.png     

Označovanie dokladov pri generovaní dokladov z objednávok2020-04-17_14-08-10.png                                                                        Označovanie dokladov pri hromadnej zmene ceny2020-04-17_14-12-32.png                                                          

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk