Zadanie nového používateľa, popis funkcií v tabuľke používatelia

Zadanie nového používateľa je možné cez "Systém - Používatelia - Nový záznam"2020-05-21_7-47-10.png2020-05-21_8-06-02.png

 • Login -  je prihlasovacie meno, identifikácia používateľa. Podľa loginu program odlišuje jednotlivých používateľov
 • ID - číslo používateľa, toto číslo prideľuje program
 • Priezvisko, Meno - Priezvisko a meno používateľa (z tejto časti sa zapisujú údaje na niektoré doklady, výkazy, a pod.)
 • Skupina - v systéme môže byť vytvorených viacero skupín používateľov (predajňa, administratíva, manažment, a pod.), podľa skupiny je možné nastaviť oprávnenia pre celú skupinu
 • Status používateľa - v statuse používateľa je možné vybrať či sa jedná o externého alebo interného pracovníka
 • E-mail, Telefón - kontaktné údaje (taktiež z tejto časti sa zapisujú údaje na niektoré doklady, výkazy, a pod.)
 • Farba - farba vybraného záznamu, nastavuje sa nastaví cez "systém - nastavenie aplikácie - navigácia a vzhľad"
 • Nadriadený - je možné nastaviť nadriadeného používateľa
 • Zastupujúci -na používateľovi je možné nastaviť zastupujúceho používateľa (napr. v neprítomnosti počas dovolenky). Zastupujúci používateľ sa môže so svojím heslo prihlásiť ako používateľ, ktorého zastupuje a pracovať v aplikácií pod jeho kontom
 • Automatické prihlásenie - program automaticky prihlási používateľa podľa prihláseného konta vo Windowse
 • Neplatný používateľ - v prípade, že používateľ v systéme už nebude pracovať, stačí ho označiť ako neplatného. Používateľa nie je možné vymazať, lebo sú na ňom naviazané záznamy

Zmena hesla používateľ/administrátor môže zmeniť heslo. Je potrebné zadať staré heslo a následne zadať nové heslo.2020-05-21_9-03-55.png

Nastavenie používateľa - otvorí sa dialógové okno s nastaveniami v systéme, ktoré sú na používateľa naviazané 2020-05-21_9-05-46.png

Uplatniť oprávnenia - v prípade, že sa nastavili oprávnenia či už skupine používateľov alebo používateľovi je potrebné tieto oprávnenia uplatniť cez danú voľbu2020-05-21_9-07-03.png

Zobraziť aj neplatných - po zaškrtnutí voľby sa v zozname zobrazia všetci používatelia.

Funkcie tabuľky používatelia                                                    2020-05-21_9-10-45.png

 • Nastavenie používateľa - otvorí sa dialógové okno s nastaveniami programu pre daného používateľa
 • Import nastavení a rozložení od iného používateľa - importujú sa všetky nastavenia a rozloženie od iné vybraného používateľa                                 2020-05-21_14-37-13.png                                                                    
 • Import nastavení a rozložení zo súboru - otvorí sa okno prieskumníka na výber súboru z ktorého sa majú nastavenia naimportovať (napr. nastavenie používateľa u1)
 • Export nastavení a rozložení do súboru - touto voľbou sa vyexportujú nastavenia, rozloženia prihláseného používateľa                                       2020-05-21_14-38-05.png
 • Uplatniť oprávnenia -  v prípade, že sa nastavili oprávnenia či už skupine používateľov alebo používateľovi je potrebné tieto oprávnenia uplatniť cez danú voľbu
 • Inicializácia oprávnení používateľov - voľbou program spustí inicializáciu
 • Poslať systémovú správu používateľovi - program umožňuje poslať rýchlu správu prihlásenému používateľovi – tá sa mu objaví v podobe vyskakovacieho okna
 • Dátové zámky - zobrazí sa okno so systémovými a databázovými informáciami o používateľoch. Tieto informácie sú určené pre správcov aplikácie a servisných pracovníkov
 • Zmena zastupujúceho - na používateľovi je možné nastaviť zastupujúceho používateľa (napr. v neprítomnosti počas dovolenky). Zastupujúci používateľ sa môže so svojím heslo prihlásiť ako používateľ, ktorého zastupuje a pracovať v aplikácií pod jeho kontom.
 • Nastaviť podpis pre tlač  - ide o obrázok podpisu. Obrázok musí byť menší ako 1 MB                   2020-05-21_14-40-51.png2020-05-22_8-11-41.png
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk