Oprávnenia používateľa/skupiny

Oprávnenia k funkciám slúžia na obmedzenie prístupov k rôznym funkciám a agendám.

Pre nastavenie oprávnení k funkciám je potrebné byť nastavený na používateľovi/skupine používateľov, ktorému sa budú obmedzovať/povoľovať oprávnenia.mceclip0.png

V tabuľke "Agenda" je možné filtrovať agendy pre rýchlejší výbermceclip1.png

V tabuľke "Kategória" je možný výber jednotlivých kategórií vo vybranej agende

mceclip2.png

V tabuľke "Prístup" sa nastavujú jednotlivé oprávnenia. Je možné nastaviť:

 • Prístup podľa práv skupiny - tieto prístupy sa riadia nastaveniami celej skupiny
 • Prístup zakázaný - v tomto prípade bude vo vybranej agende, kategórii prístup zakázaný
 • Prístup povolený - v tomto prípade bude vo vybranej agende, kategórii prístup povolený

2020-05-22_14-45-16.png

Po výbere prístupu je potrebné vo vrchnej časti "Uplatniť oprávnenia"mceclip5.png

Tabuľka "Aktuálny prístup" je zobrazený momentálne nastavený prístup.mceclip6.png

TIP: Ak je potrebné, pre používateľov/skupinu používateľov zakázať prístup do celej agendy (PU, BI,...) je možné zakázať prístup do agendy. (nie je nutné zakazovať jednotlivé oprávnenia)

"Funkcie" v tabuľke oprávnenia k funkciámmceclip7.png

"Hromadná zmena oprávnení" - Všetky oprávnenia, ktoré sa majú zmeniť sa musia označiť a následne cez "Funkcie - Hromadná zmena oprávnení" program zmení oprávnenia.mceclip9.pngPred hromadnou zmenou oprávnení  (povolené)mceclip10.pngPo hromadnej zmene oprávnení (zakázané)mceclip11.png

Voľba "Funkcie - Kopírovať oprávnenia z iných oprávnení". Táto funkcia slúži na skopírovanie oprávnení z iného vybraného používateľa.

mceclip0.png

Oprávnenia k údajom

V tabuľke oprávnenia k údajom je možné nastaviť úkony ako čítanie, nový záznam, výmaz záznamu resp. vykonať zmeny v konkrétnej agende a v moduloch, ktoré príslušný používateľ môže resp. nemôže vykonávať. Táto voľba slúži na nastavenie oprávnení ktoré môže používateľ čítať, vymazávať,....mceclip0.pngČítanie - pri výbere voľby je možné nastaviť:

 • čítať záznam podľa práv skupiny, v ktorej je používateľ zaradený - program povolí čítať taký záznam, ktorý má povolenie na čítanie na základe priradenej skupiny používateľov
 • čítať všetky záznamy - program umožní čítať všetky záznamy v programe (napr. FA/DL vystavené)
 • čítať len vlastné záznamy - program umožňuje čítať len záznamy ktoré používateľ vytvoril
 • čítať žiadne záznamy - program nepovolí čítať žiadne záznamy v programe
 • čítať záznamy celej skupiny

 Nový - pri výbere je možné nastaviť:

 • podľa práv skupiny - vytvárať nový záznam podľa práv skupiny v ktorej je používateľ zaradený
 • povolený - používateľ môže vytvárať nový záznam v programe
 • zakázaný - používateľ nemôže vytvárať nový záznam v programe

Výmaz - pri výbere je možné nastaviť:

 • podľa práv skupiny - uplatňujú sa oprávnenia nastavené v skupine v ktorej je používateľ zaradený
 • všetky - používateľ môže vymazať všetky záznamy v danej agende 
 • vlastné - používateľ môže vymazať len záznam, ktorý vytvoril
 • žiadne - používateľ nemôže vymazať žiadny záznam v danej agende
 • celej skupiny - používateľ môže vymazať len záznamy, ktorý vytvoril niekto z členov skupiny, v ktorej je zaradený 

Zmena - pri výbere je možné nastaviť:

 • podľa práv skupiny - uplatňujú sa oprávnenia nastavené v skupine v ktorej je používateľ zaradený
 • všetky - používateľ môže meniť všetky záznamy v danej agende
 • vlastné - používateľ môže zmeniť záznamy ktoré vytvoril, iné záznamy meniť nemôže
 • žiadne - používateľ nemôže meniť žiadne záznamy.
 • celej skupiny - používateľ môže meniť len záznamy, ktorý vytvoril niekto z členov skupiny, v ktorej je zaradený

 mceclip1.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk