Nastavenie filtrov v programe

Nastavenie filtrov v programe umožňuje jednoduchšie vyhľadávanie. Filtrovať v programe je možné z viacerých strán.

 1. Zapnutím filtračného riadku
 2. Filtrovanie cez ikonu priamo v stĺpci

Zapnutím filtračného riadku

Filtračný riadok sa spúšťa ikonou filtra.2020-09-08_11-46-50.png Po zapnutí filtra sa zobrazí nad riadkami filtračný riadok do ktorého sa môže vpisovať.

 

 

Vo filtračnom riadku je možné si zvoliť rôzne podmienky pre vyhľadávanie a to:

2020-04-03_13-23-30.png

 • "Rovná sa" - v tomto prípade musí byť zadaný celý a presný výraz (napr. číslo FA)
 • "Nerovná sa" - táto voľba sa využíva v prípade ak hľadáme nejaký číselný výraz (napr. vyhľadanie všetkých FD, ktorých suma celkom sa nerovná 1000€)
 • "Obsahuje" - pri tejto voľbe je možné zadať len čiastočný výraz. (napr. prvé písmená organizácie a program ponúkne všetky záznamy s danou kombináciou )
 • "Neobsahuje" - ak sa zadá neobsahuje
 • "Je ako" - 
 • "Nie je ako" - 
 • "Začína s" - voľbou je možné nájsť výraz, ktorý začína na konkrétnu kombináciu čísel resp. písmen. (napr. prvé písmená organizácie)
 • "Končí s" - nájde výraz, ktorý končí určitou kombináciou čísel resp. písmen. (napr. posledné čísla VS na dokladoch)
 • "je väčšie než" - táto voľba je využívaná hlavne v číselných stĺpcoch. (napr. ak chcem vyhľadať v stĺpci celkom všetky doklady väčšie ako hodnota 600€)
 • "Je väčší alebo rovný" - voľba je taktiež používaná hlavne v číselných stĺpcov, podmienka filtrovania je rozšírená o rovný, (napr. v tomto prípade nájde záznamy väčšie alebo rovná ako 600€)
 • "Je menší než" - táto voľba je využívaná hlavne v číselných stĺpcoch. (napr. ak chcem vyhľadať v stĺpci celkom všetky doklady menšie ako 200€)
 • "Je menší alebo rovný" - voľba je taktiež používaná hlavne v číselných stĺpcov, podmienka filtrovania je rozšírená o rovný, (napr. v tomto prípade nájde záznamy menšie alebo rovné ako 200€)

V stĺpcoch, kde sa nachádzajú dátumy, je možné vyhľadávať vo formáte dátumu.

2020-04-03_14-45-58.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk