Práca v BI analýze dát

Vytvorené BI prehľady v systéme EcoSun.NET je možné prezerať nielen cez program Excel ale aj v analýze dát. Práca s dátami je podobná ako práca v kontingenčnej tabuľke. 

BI prehľad sa do analýzy dát spustí cez ikonu "Analýza dát"mceclip0.png

Novo vytvorená analýza dátmceclip3.pngPráca s údajmimceclip4.pngVybrané stĺpce je potrebné pridať do jednotlivých správnych oblastí kontingenčnej tabuľky. (viď obrázky)mceclip5.pngmceclip6.pngmceclip7.pngmceclip8.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk