Preinštalovanie verzie programu EcoSun

Preinštalovanie verzie programu EcoSun je užívateľsky jednoduché. Je možné v programe nastaviť aby pri spustení programu, ponúkol dialógové okno "Aktualizácia verzie", kedy program upozorní, že verzia programu nie je aktuálna.

Druhou možnosťou je, že užívateľ si sám skontroluje či je používaná najnovšia verzia programu cez voľbu "Pomoc - Kontrola aktualizácie - Aktuálna verzia/Verzia na webe"

Možnosť automatickej kontroly aktualizácie verzie sa vykonáva cez "Pomoc - Kontrola aktualizácie"mceclip0.png

Zaškrtnutá voľba "Vykonať kontrolu aktualizácie vždy po štartemceclip1.png

V prípade ak je v časti Verzia na webe "Aktuálna" program EcoSun pracuje s najnovšou verziu programu.mceclip2.png

Preinštalovanie verzie programu

Pozor pred tým, ako sa spustí inštalácia, je potrebné aby boli všetci používatelia z programu odhlásení. Používateľ, ktorý vykonáva inštaláciu môže byť prihlásený. Kontrolu, či sú všetci používatelia odhlásení je možné vykonať cez "Systém - Používatelia". mceclip2.png

Ak je "Verzia na webe" s vyšším číslom ako je aktuálna verzia je potrebné nainštalovať novú verziu program.                                                                                      mceclip0.png

Voľbou "Stiahnuť aktualizáciu" ponúkne dialógové okno s možnosťou uloženia aktualizačného súboru. Ak je určený priečinok na aktualizácie, stačí si ho vybrať a uložiť. Ak tento priečinok nie je vytvorený, je potrebné ho vytvoriť cez voľbu "Vytvoriť nový priečinok"

2020-08-14_8-51-37.png   

Sťahovanie verzie                                                   Spustenie inštalácie          mceclip3.png        mceclip4.png

mceclip5.png

Po vykonaní inštalácie sa program zatvorí a otvorí sa už s novou aktuálnou verziou.

Číslo verzie je možné skontrolovať v spodnej časti obrazovky.mceclip6.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk