Prechod z programu WinOASIS, WinPU na platformu EcoSun.NET

Napojenie na VFP dáta je prechod z programu WinOASIS a WinPU na EcoSun.NET. Ide o prechod určitej vybranej firmy na EcoSun.NET

Pred samotným importom, je potrebné mať vo WinOASIS:

  • prepočtítané sklady (v prípade ak sa používajú)
  • správny prechod medzi rokmi
  • nastaviť si obdobie zhodné s obdobím v EcoSun.NET

vo WinPU:

  • správny prechod medzi rokmi
  • zaúčtované všetky doklady, ktoré majú byť zaúčtované, resp. nezaúčtované
  • v účtovnej dávke sa nesmú nachádzať žiadne doklady
  • nastaviť si obdobie zhodné s obdobím v EcoSun.NET

Pred importom je nutné vykonať prípravu dát v programe WinOASIS a WinPU. Bez tejto prípravy nie je možné importovať dáta.

Príprava dáta sa vykonáva cez SystémNastavenia - Príprava na prenos dát Dot.Net OASIS mceclip0.png

Príprava dát z PU sa vykonáva taktiež cez Systém - Nastavenia - Príprava na prenos dát Dot.Net PUW2020-09-29_15-23-122.png

Týmto krokom sú dáta z programu WinOASIS a WinPU pripravené na prenos.

mceclip3.png

V nastaveniach EcoSun je potrebné si vyplniť/skontrolovať:

  1. IČO vlastníka licencie (v prípade účtovných firiem je to IČO účtovnej firmy)
  2. nastavenie modulov
  3. spustiť aktiváciu produktu

mceclip5.png

mceclip6.pngmceclip7.pngmceclip8.png

mceclip9.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk