Zákaznícke karty v module SHOP

Zákaznícke karty sa prevažne používajú pri maloobchodnom predaji (anonymnému zákazníkovi).

Zákaznícke karty sa nastavujú cez Systém - Nastavenie aplikácie - SHOP - Zákaznícke zľavy 

mceclip0.png

V programe je možné si vybrať 5 rôznych typov zákazníckych kariet:

  • Okamžitá zľava - v tomto prípade je sprístupnené polia popis a zľava v %

mceclip1.png

mceclip2.png

mceclip3.png

Typ zákazníckej zľavy sa naviaže na zákaznícke karty.

mceclip6.png

Pri blokovaní môžeme v akomkoľvek kroku uplatniť zákaznícku kartu. Pri uplatnení zákazníckej karty sa nám v spodnej časti objaví uplatnená zľava, číslo a komu je karta pridelená.

mceclip7.png

mceclip8.png

Nahrávaním položiek sa nám automaticky uplatňuje zľava z karty, v spodnej časti s vyčíslením zľavy.

Pri tomto type sa v spodnej časti zákazníckych kariet na záložke pohyby po dennej uzávierke nezobrazuje pohyb. Je  automaticky vyčíslený na bločku.

Okamžitá zmena cenovej hladiny

Pri tomto zvolenom type máme v typoch zákazníckych kariet povolené pole cenová hladina. Jednotlivým typom zákazníckych kariet môžeme zvoliť, z akej cenovej hladiny bude pri predaji z Ekasy, skladovým kartám prideľovaná predajná cena.

mceclip10.png

mceclip9.png

Pri predaji sa uvedená cenová hladina uplatní pri ukončení bločku.

 

Okamžitá zľava definovaná obratom

mceclip11.png

Pri tomto type musíme mať zadefinovaný číselník obratových zliav.

V typoch zákazníckych zliav vyberáme aký typ obratovej zľavy použijeme a zadáme počet dní pre výpočet obratovej zľavy. Čiže koľko dní sa nám bude obrat z jednotlivých bločkov kumulovať a z neho sa bude uplatňovať zľava.

Nadefinovanie obratovej zľavy v module OASISmceclip0.png

Zadá sa nový typ zákazníckej kartymceclip1.png

Ak sa pozrieme na zákaznícku kartu č. 1913 tak pri prvých dvoch predajoch sa nám neuplatní žiadna okamžitá zľava, pretože obrat neprekročil 100€. V treťom predaji nám obrat presiahol viac ako 200€ čiže bude zákazníkovi uplatnená 4% zľava.

Predaj cez modul SHOP s použitím zákazníckej karty (1913 - Obratová zľava)

mceclip2.png

Avšak po prekročení stanoveného obratu program ponúkne prednastavenú obratovú zľavu

mceclip5.png

Celkový obrat na zákazníckej karte je možné si skontrolovať cez Shop - Zákaznícke karty - Obratová zľava - pohyby

mceclip6.png

 

Kumulovaná zľava definovaná obratom 

Pri tomto type zákazníckej zľavy je možnosť nadefinovať maximálny percentuálny podiel úhrady. To znamená, že z naakumulovanej zľavy si môže držiteľ karty uplatniť maximálne % podiel( v tomto prípade polovicu).

mceclip7.png

Na zákaznícku kartu máme predaje v hodnote 574,56€. Pri 6% obratovej zľave to je kumulovaná zľava 34,47€, ktorú si môže zákazník uplatniť.

mceclip8.png

Pri predaji uplatnenie zľavy je nasledovné.

V spodnej časti je číslo karty, príslušný obrat za počet dní, nárok na zľavu.

mceclip9.png

Pri ukončení bločku je ponúknutá kumulovaná zľavamceclip10.png

mceclip12.png

 

Okamžitá a kumulovaná zľava definovaná tovarovou skupinou a obratom 

mceclip14.png

Skladová karta musí mať vyplnenú tovarovú skupinu. V type zákazníckych zliav sa nadefinuje na príslušnú tovarovú skupinu typ zľavy (či je okamžitá alebo kumulovaná) a príslušná percentuálna zľava.

mceclip15.png

Pri predaji a použití zákazníckej karty program automaticky uplatní okamžitú zľavu pri ukončení bločku.

mceclip16.png

Uzatvorenie bločku

mceclip18.png

 

mceclip19.png

 

Pri voľbe typ zľavy-kumulovaný

Predajom a použitím zákazníckej karty sa definovaná zľava kumuluje na karte.

mceclip20.png

mceclip21.png

2020-11-24_7-37-10.png

mceclip22.png

 

 

 

 

 

Po vytvorení zákazníckej karty sa v module SHOP priradia jednotlivý zákazníci na zákaznícku kartu. Zákaznícka karta je definovaná na osobu alebo na organizáciu. Toto nastavenie sa robí cez Zákaznícke karty - Nový záznam"

 

Pozor: Kumulovaný obrat z tržieb organizácie nie je prepojený s OASIS tržbami. Pri vyhodnotení organizácie a jej realizovaných tržieb je potrebné tieto dva údaje sčítať ručne, alebo je potrebné používať typ dokladu 202

Pozor: Číslo zákazníckej karty nesmie byť totožné s číslom skladovej karty

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk