Nastavenia pri účtovných firmách

Pri účtovných firmách je dobré nastaviť a importovať:

  • Importovať zo vzorovej firmy účtovné predkontácie - cez import z excelu
  • Importovať zo vzorovej firmy neskladové položky - cez import z excelu - skladové karty (POZOR typ karty je potrené nastaviť ako N)mceclip0.png
  • Ak chceme aby mali rovnaké nastavenia vo všetkých firmách je potrebné exportovať nastavenia: Systém - import/export nastavení 2021-01-20_13-31-10.png
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk