Daň z motorových vozidiel za rok 2020

Pred napočítaním výkazu dane z motorových vozidiel je potrebné načítať nové sadzby dane. Načítanie nových sadzieb dane sa realizuje cez: Evidencia majetku - Daň z motorových vozidiel - Sadzba dane základná

mceclip0.png

Sadzby dane sa načítajú cez voľbu Tabuľka - Načítať nový číselník (CTRL+N)

mceclip1.png

V sadzbách dane sú doplnené sadzby pre ťahače a návesy.

Cez voľbu Vozidlá je potrebné doplniť údaje, ktoré sú potrebné pre nový výpočet. V prípade, že sa jedná o ťahač/náves je nutné túto voľbu zaškrtnúť.

 

mceclip2.png

uprava_karty.png

V programe je možná aj hromadná zmena na doplnenie informácie "ťahač/náves".  Automobily, na ktorých je potrebné hromadne doplniť "ťahač/náves"  sa označia X a následne sa použije voľba "Označ ťahač/náves".

_aha_.png

 

Následne program ponúkne voľbu, v ktorej si vyberiete, či chcete označiť ťahače, alebo návesy.

 

_aha_2.png

 

Tvorba daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Nové daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa vytvorí cez Nový záznam (F5). Po vytvorení nového daňového priznania je potrebné spustiť Nápočet DP k DzMV (CTRL+P)

Záznam - Nápočet DP k DzMV

2021-02-15_10-41-55.png

Nápočet vyberie z číselníka vozidiel tie vozidlá, ktoré podľa dátumov vzniku/zániku daňovej povinnosti spadajú do obdobia pre Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Podľa dátumu prvej evidencie vypočíta vek vozidla v mesiacoch a podľa kategórie L,M,N,O +ťahač/náves vyberie príslušnú sadzbu dane z číselníka. Oba údaje – vek vozidla a sadzbu dane ďalej upravuje príslušnými percentami (zníženie, zvýšenie sadzby), ďalšími nastaveniami – oslobodené celý rok, hybrid, plyn, vodík, kombinovaná doprava.

Keď stojíte na danom daňovom priznaní a stlačíte klávesu "Enter" zobrazí sa Vám zoznam, jednotlivých áut s prislúchajúcimi sadzbami.  Cez voľbu "F4" uvidíte údaje daného automobilu tak, ako to bude vyplnené na FS.

Pozor: Ak zistíte, že na niektorom aute ste nevyplnili, napríklad "ťahač" alebo "oslobodené celý rok" treba ísť späť na daný automobil a tam tento údaj zmeniť. Nemeňte ho v priznaní. 

Predpokladaná daň

Program Vám aj vypočíta predpokladanú daň na rok 2021 z ktorej si môžete vypočítať výšku preddavkov na rok 2021.

 

Export do formátu XML

Export DP k DzMV sa vykoná cez opravu záznamu, kde v spodnej časti DP je potrebné vyplniť Cestu na uloženie XML

mceclip5.png

 

  

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk