Faktúry vystavené do tretích krajín mimo EU (typ 217 výdaj externý do do tretích krajín mimo EU)

Faktúry vystavené do tretích krajín mimo EU sa nahrávajú v module OASIS. 

Príklad:

Predaj služieb spoločnosti XY, s.r.o. do tuzemska pre spoločnosť MA, so sídlom v Macedónsku, cena za službu 2200€.

 

OASIS - Faktúry - Faktúry vystavené - nový záznam

fav.png

nov__z_znam.png

fa.png

Základné údaje:

Odberateľ - vyberie sa odberateľ, ak je odberateľ v databáze spoločnosti, pri výbere program dopíše všetky  potrebné údaje, ktoré sú zapísané na danom obchodnom partnerovi. Prípadne ak tam údaje nie sú je ich možné dopísať, poprípade zmeniť. 

Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 217-00 výdaj externý do krajín mimo EU - predaj do krajín mimo EU. Na základne výberu sa ťahajú údaje potrebné do výkazov DPH 

Účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupe do účtovného denníka, 

Daňové plnenie - dátum ovplyvňuje výkaz DPH a kontrolny výkaz a súhrnný výkaz,

Vystavené - dátum vystavenia faktúry,

Splatnosť - dátum splatnosti faktúry

Účet FA - účet faktúry, pri vystavených faktúrach sa jedná o stranu MD pri účtovnej kontácii. Tento účet sa ťahá vždy pri výbere typu dokladu. Stranu D účtovnej kontácie budú tvoriť jednotlivé položky na faktúre. 

HS - ak je potrebné hospodárske stredisko vyberie sa táto voľba.

 

Položky na faktúre

položky - nový záznam - výber skladu

polo_eky.png

V tomto prípade sa vyberie 00 Hlavný sklad.

sklad.png

Hľadať - po otvorení okna hľadať ponúkne všetky zavedené skladové karty, následne sa vyberie konkrétna  neskladová položka.

skladov__karta.png

Po výbere neskladovej položky je potrebné vyplniť celkové údaje týkajúce sa počtu ks, ceny, percenta DPH.

0_DPH.png

Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.

2019-07-11_12-41-32.png

Jednotlivé záložky na spodnej časti obrazovky

Položky - zoznam všetkých položiek na faktúre

polo_ky.png

 

Sumár rozpísané jednotlivé ceny 

sumar.png

DPH v záložke DPH sú rozpísané jednotlivé DPH, čísla pre KV, a pod.

DPH.png

úhradyv prípade ak sú k faktúre priradené úhrady je ich možné vidieť v záložke úhrady (v tomto prípade, k faktúre nie sú priradené úhrady)

_hrady.png

kontácia FA - jedná sa o rozpísanú účtovnú kontáciu faktúry a jej položiek

kont_cia.png

objednávky - v prípade, ak sa faktúra vytvorí z objednávky, v tejto časti je zapísaná objednávka jej číslo a pod.

objedn_vky.png

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk