Faktúry vystavené do tuzemska (typ 202 - výdaj externý predaj na paragón cez SHOP)

Typ dokladu 202 - Výdaj externý predaj na paragón cez SHOP slúži na vystavenie faktúr, ktoré budú uhradené v hotovosti cez online registračnú pokladňu (ORP) v module SHOP.

Príklad:

Predaj tovaru do tuzemska pre spoločnosť SunSoft, s.r.o.

  • cena bez DPH 158,25€
  • DPH 31,65€
  • cena s DPH 189,90€ 

OASIS - Faktúry - Faktúry vystavené - nový záznam

FA_vystaven_.png

2019-07-03_8-25-08.png

Koment_r_2019-07-03_091719.png

Po vyplnení údajov o odberateľovi, účtovných a daňových údajov a výbere typu dokladu je potrebné si vyplniť položky na faktúre.

Koment_r_2019-07-03_091749.png

Po uložení položiek na faktúre, program ponúkne na odsúhlasenie predkontačnú tabuľku s kontáciou položiek.

Koment_r_2019-07-03_091807.png

Po voľbe uložiť program ponúkne dialógové okno, ktoré je spojené s úhradou cez ORP, v module SHOP, je možné:

  • uzatvoriť bloček
  • zatvoriť  (v tomto prípade je typ dokladu 202 pripravený na úhradu, doklad je bez prideleného čísla)

Koment_r_2019-07-03_091824.png

Uzatvorením bločku SHOP ponúkne formu úhrady, v tomto prípade ide o hotovostnú platbu.

Koment_r_2019-07-03_091843.png

 

Koment_r_2019-07-03_091923.png

Bloček z ORP sa zatvorí a vytlačí sa doklad. 

Faktúre priradí číslo, poradové číslo priradí pokladňa, ktorá je nastavená v systéme.

Koment_r_2019-07-03_091945.png

V module SHOP v denných predajoch figuruje ako štandardný predaj.

Koment_r_2019-07-03_092006.png

V module podvojné účtovníctvo, je zatiaľ doklad v nezaradených PD, kde cez funkcie je možné tento doklad zaradiť do evidencie.

 

Ak bola daná faktúra vytvorená ale nebola uhradená, cez funkcie je možné faktúru previesť do SHOP a následne uhradiť.

2019-07-03_13-55-20.png

Po prevode do SHOP sa pokračuje podľa vyššie uvedeného postupu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk