Import a export nastavení

V programe EcoSun je možné importovať a exportovať nastavenia jednak:

  • globálne (globálne nastavenia ako napr. rozloženie tabuliek, zobrazenie jednotlivých stĺpcov, pohľadov, a pod.)
  • užívateľské (rozloženie tabuliek, zobrazenie stĺpcov v tabuľkách, zobrazenie pohľadov, a pod..)

2021-06-15_10-48-08.png

Export globálnych nastavení

Exportom globálnych nastavení sa pripravia všetky globálne nastavenia na uloženie do adresára. Je potrebné si vybrať voľbu Systém - Import/export nastavení - Export globálnych nastavení

Otvorí sa tabuľka na uloženie globálnych nastavení. Vyberie sa adresár kam sa globálne nastavenia z programu EcoSun uložia.

mceclip1.png

mceclip2.png

Takto pripravený súbor je možné importovať do inej firmy v rámci programu EcoSun. Po importe budú globálne nastavenia rovnaké ako vo firme z ktorej ste ich exportovali.

Export užívateľských nastavení

Exportom užívateľských nastavení sa pripravia všetky užívateľské nastavenia prihláseného používateľa na uloženie do adresára. Voľbou Systém - Import/export nastavení - Export užívateľských nastavení sú užívateľské nastavenia pripravené na uloženie a použitie.

mceclip3.png

mceclip4.png

Ďaľšiou voľbou si vyberáte ktoré nastavenie chcete exportovať. Je možné si vybrať:

  • Exportovať nastavenia v tomto prípade sa exportujú nastavenia používateľa (obľúbené záložky, podfarbenie tabuľky,...)
  • Exportovať oprávnenia ak je vybraná voľba exportovať oprávnenia tak sa vyexportujú aj oprávnenia používateľa (prístup do agendy PU, PAM, výmaz záznamov, a pod.)
  • Exportovať rozloženia exportom rozložení sa vyexportujú rozloženie prvkov nastavení používateľa (stĺpce, pohľady)

Otvorí sa tabuľka na uloženie užívateľských nastavení. Vyberie sa adresár kam sa užívateľské nastavenia z programu EcoSun uložia.

mceclip5.png

 

Import globálnych nastavení

Importom globálnych nastavení sa skopírujú všetky globálne nastavenia z inej "vzorovej" firmy. 

K importu globálnych nastavení sa dostanete cez: Systém - Import/export nastavení - Import globálnych nastavení

2021-06-15_12-57-23.png

Po tejto voľbe sa otvorí adresár so súborom z ktorého sa budú kopírovať globálne nastavenia.

mceclip6.png

Program upozorní, že týmto úkonom sa nenávratne prepíšu všetky aktuálne globálne nastavenia.

mceclip7.png

mceclip8.png

Po importe sú globálne nastavenia rovnaké ako má "vzorová" firma z ktorej sme to exportovali.

 

Import užívateľských nastavení

Importom užívateľských nastavení sa skopírujú všetky zadané užívateľské nastavenia z inej "vzorovej" firmy. 

K importu užívateľských nastavení sa dostanete cez: Systém - Import/export nastavení - Import užívateľských nastavení

mceclip9.png

Po tejto voľbe sa otvorí adresár so súborom z ktorého sa budú kopírovať užívateľské nastavenia.

mceclip10.png

Vyberú sa voľby ktoré sa majú importovať.

mceclip11.png

mceclip13.png

mceclip14.png

Po importe vybraných/všetkých užívateľských importov sú nastavenia rovnaké ako vo "vzorovej" firme. 

 

Import užívateľských nastavení od iného užívateľa

V programe je taktiež voľba importu užívateľských nastavení od iného užívateľa. Táto voľba slúži na import nastavení od iného užívateľa v tej istej firme. V prípade ak sa nastavia všetky oprávnenie, pohľady, tabuľky,... tak je možné skopírovať tieto nastavenia aj pre iných používateľov. 

mceclip15.png

Vyberie sa od akého používateľa sa majú skopírovať nastavenia a akému používateľovi sa majú nakopírovať. 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk