Reklamácie

Karta Reklamácie sa nachádza iba v moduloch PRO a CRM.

Pridávanie Reklamácii

Pridanie nového záznamu v karte Reklamácie sa robí buď kliknutím na Nový záznam alebo F5 (Ctrl+N). Povinné pole pri pridávaní reklamácie je Popis. Ostatné polia sú dobrovoľné ale je dobré ich vyplniť kvôli lepšiemu prehľadu Reklamácie. Na každej firme je individuálne, čo si bude do popisu písať (aby sa daná firma vtom vyznala). V našom príklade je kód skladovej karty a jej názov.

Obrázok 1. Vytvorenie Reklamácie

V ďalších záložkách sa nachádzajú doplnkové údaje ako napr. Číslo Reklamácie. Pri vytvorení ďalšej reklamácie sa číslo automaticky navýši o +1.

 

Obrázok 2. Číslo Reklamácie

V záložke Texty vieme popísať závady produktu a iné potrebné informácie. Po vyplnení všetkých potrebných informácii môžeme doklad uložiť.

 

Obrázok 3. Texty Reklamácie

Tlač Reklamačného protokolu

Cez tlačové zostavy vieme vytlačiť Reklamačný protokol, ktorý nám podpisuje zákazník a aj spoločnosť, že prevzala a zaevidovala reklamáciu:

Obrázok 4. Tlač Reklamačného protokolu

Naskladnenie tovaru z reklamácie na sklad

Je dobré mať vytvorený samostatný sklad pre reklamácie, aby nám nenaskladňovalo tovar na hlavný sklad, z ktorého bežne predávame. Tak isto odporúčame vytvoriť si samostatné typy dokladov na príjem týchto reklamácii, aby sme ich vedeli odlíšiť.

Prijatie tovaru na sklad je možné dvoma spôsobmi:

  1. Príjem interný:

Potrebujeme sa prekliknúť na Príjem interný – Nový záznam (F5) – vybrať správny typ dokladu – pridať Položky – vybrať správny sklad a nájsť daný tovar ktorý reklamujeme:

Obrázok 5. Interný príjem na Reklamácii

      2. Dodacím listom prijatým

Postup podobný ako príjmom interným len sa preklikneme do FD / Príjemky – Nový záznam – Vyberieme správny typ dokladu – pridáme položky – vyberieme správny sklad a aj položku:

Obrázok 6. FD / Príjemka na Reklamácii

Úlohy a aktivity na Reklamácii

Ak nepotrebujeme viesť evidenciu naskladnenia tovaru, vieme v Úlohách a aktivitách evidovať v akom štádiu je Reklamácia a čo je potrebné urobiť, prípadne ktorá osoba má akú úlohu:

Obrázok 7. Úloha a aktivita k Reklamáciám

 

Tím EcoSun

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk