OASIS

Programový modul OASIS obsahuje plne prepojený skladový, nákupný, odbytový, fakturačný a objednávkový systém.

Všeobecné nastavenie modulu OASIS

Typy dokladov

Faktúry

Sklady a karty

Skladové pohyby

Tvorba cien a zľavy

Objednávky

Predfaktúry

Preddavky

Úhrady a zápočty

Cenové ponuky

Účtovanie

Číselníky

Závierkové práce

EAN kódy

Výstupy a tlače

E-shop komunikácia

Výroba

MODO

Najčastejšie otázky - OASIS

Zmeny v programe na základe zmien zákonov

Intrastat

Tip