Závierkové kurzové rozdiely v EcoSune (skladový modul, podvojné účtovníctvo)

Vážení zákazníci,

pripravili sme pre vás postup k závierkovým kurzovým rozdielom v EcoSune.

V roku 2023 je potrebné na nevysporiadaných dokladoch vyhotovených v cudzej mene k 31.12.2023 vytvoriť závierkové kurzové rozdiely.

Závierkové kurzové rozdiely je potrebné vytvoriť aj ku pokladni a banke, evidovaných v cudzej mene, ktoré majú zostatok k 31.12.2023.

 

Program umožňuje robiť závierkové kurzové rozdiely vo faktúrach, pokladni a banke.

1. Závierkové kurzové rozdiely vo faktúrach.

1.1 Najprv je potrebné nastaviť si druh účtovného dokladu (číselnú radu) , účet kurzového zisku a kurzovej straty.

Potrebné údaje sa nastavia:  Systém – nastavenie aplikácie – OASIS – Účtovanie.

Pri vytváraní druhu dokladu si môžete priamo na danom druhu dokladu zvoliť pomocou masky aj číselnú radu dokladu.

obrázok 1.pngZávierkové kurzové rozdiely (KRZ) sa robia v roku, pre ktorý sa KRZ rátajú, t. j. ak sa KRZ rátajú k 31.12.2023, tak je potrebné, aby bol užívateľ nastavený v EcoSune v roku 2023.

 

1.2 Závierkové kurzové rozdiely (KRZ) sa spúšťajú v OASISE vo voľbe: Uzávierky-Závierkové kurzové rozdiely.

obrázok 2.png

Po spustení danej voľby sa zobrazí tabuľka, ktorá informuje k akému dátumu sa KRZ vypočítajú, aký kurzový lístok program použije, v parametroch účtovania sa užívateľ môže dostať do voľby, kde si zmení druh účtovného dokladu a účty pre kurzový zisk a kurzovú stratu.

Vo voľbe kontrola si užívateľ môže pozrieť doklady, ktoré budú kurzom prepočítané.

obrázok 3.png

Ak nie je načítaný kurzový lístok k 31.12.2023, program kurzové rozdiely neurobí a zároveň aj upozorní, že kurzový lístok nie je načítaný.

Správny kurzový lístok sa dá načítať aj cez voľbu „Kurzový lístok“. Po načítaní kurzového lístku okno na generovanie kurzových rozdielov vyzerá nasledovne:

obrázok 4.png

Kurzové rozdiely sa vygenerujú ako úhrady ku jednotlivým dokladom, ktoré sa zaúčtujú cez generovanie úhrad došlých a vystavených faktúr.

 

Výpočet kurzových rozdielov sa môže spúšťať opakovane. Pri opakovanom generovaní program vygeneruje už len tie KRZ, ktoré ešte neboli dovtedy vygenerované.

 

2. Kurzové rozdiely v PU - pokladňa

2.1 Pred výpočtom KRZ v pokladni je potrebné nastaviť druh účtovného dokladu, účet pre kurzovú stratu a kurzový zisk. Dané údaje sa nastavujú v parametroch pokladne.

obrázok 5.png

2.2 Závierkové kurzové rozdiely sa generujú v pokladničných dokladoch. Program musí byť nastavený v tom roku, pre ktorý sa KRZ generujú. KRZ sa generujú pre každú pokladňu osobitne.

Generovanie: Funkcie – Závierkový kurzový rozdiel

obrázok 6.png

Voľbou „generovať“ sa spustí výpočet KRZ.

obrázok 7.png

V položkách pokladničných dokladoch vznikne nový záznam s KRZ. Po vygenerovaní KRZ sa už v pokladni nedajú opravovať pokladničné doklady a ani dopĺňať nové záznamy. Ak užívateľ potrebuje urobiť zmenu, musí KRZ vymazať a až následne zmenu uskutočniť.

 

3. Kurzové rozdiely v PU - banka

3.1 Pred výpočtom KRZ v banke je potrebné nastaviť druh účtovného dokladu, účet pre kurzovú stratu a kurzový zisk. Dané údaje sa nastavujú v parametroch banky.

obrázok 8.png

3.2 Závierkové kurzové rozdiely sa generujú v bankových dokladoch. Obdobie musí byť nastavené v tom roku, pre ktorý sa KRZ generujú. KRZ sa generujú pre každú banku osobitne.

Generovanie: Funkcie – Závierkový kurzový rozdiel

obrázok 9.png

Pod jednotlivými výpismi daného účtu vznikne nový záznam s KRZ. Po vygenerovaní KRZ sa už v banke  nedajú opravovať jednotlivé bankové výpisy a ani dopĺňať nové záznamy. Ak užívateľ potrebuje urobiť zmenu, musí KRZ vymazať a až následne zmenu uskutočniť.

obrázok 10.png

 

Tím EcoSun

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk