PU

Programový modul PU je určený pre hospodárske a príspevkové právne subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Plne pokrýva legislatívne aj užívateľské požiadavky pre spracovanie všetkých druhov účtovných dokladov, kníh a výkazov.

Pokladňa

Banka

DPH

Účtovné knihy

Účtovné pohyby

Evidencia majetku

Daň z motorových vozidiel

Výkazy

Tip

Číselníky

Závierkové práce

Kontrolné funkcie/zostavy v účtovníctve

Výstupy a tlače