Tlač etikety (pri povinnosti prepočtu na jednotkovú cenu v kilogramoch, litroch, metroch,...)

Tlač etikety v prípade ak sa jedná o maloobchod, kde je zo zákona povinnosť prepočítavať cenu na jednotkovú cenu v kilogramoch, litroch, metroch,....Povinnosť označiť tovar cenou nariaďuje Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007

 

PRÍKLAD - výrobok 120g - cena bez DPH 0,50€/ prepočítať na 1kg

 

1. V číselníku MJ je potrebné zaviesť koficient MJ pre tlač druhej MJ v štítkoch. 

OASIS - Číselník - Merné jednotky - konkrétna merná jednotka - oprava

2019-07-17_14-18-59.png

Koeficient MJ pre tlač štítkov sa vypíše 1000

2019-07-17_14-46-15.png

POZOR - merná jednotka kg v číselníku - musí byť bez koeficientu MJ pre tlač štítkov

2019-07-18_13-04-12.png

2. skladová karta - výrobok - doplnkové údaje - prepočet MJ pre tlač štítkov

Referenčná MJ - kg

počet jednotiek - 0,120

2019-07-17_14-54-42.png

3. Funkcie skladovej karty - etikety

2019-07-17_14-58-03.png

2019-07-17_14-58-50.png

Pre kontrolu správnosti výpočtu, sa cena za referenčnú MJ vypočíta:

(0,60€x1000g)/120g = 5€

2019-07-17_14-59-22.png

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk