Odúčtovanie faktúr z účtovníctva

Faktúry z účtovníctva je možné "zrušiť z denníka" cestou cez funkciu zrušiť zaúčtovanie (prevod do dávky).

 

1. Je potrebné byť v module PU v záložke denník.

2019-07-19_13-24-59.png

2. Je potrebné si vybrať doklad (faktúru), ktorú chceme z denníka odúčtovať. Je možné ju označiť štandardne ako v programe Word, kde je potrebné sa postaviť na prvý riadok faktúry, podržať Shift a šípku nadol. Poprípade je možné si konkrétnu faktúru !vyfiltrovať" a označiť klávesovou skratkou Ctrl+A. Všetky doklady sa označia a je možné ich zrušiť z denníka.

2019-07-19_14-01-29.png

3. Cez voľbu Funkciezrušiť zaúčtovanie (prevod do dávky) - je doklad vrátený do účtovnej dávky

2019-07-19_13-26-27.png

Zrušiť zaúčtovanie 1 dokladov? - Yes - je potrebné potvrdiť, že chcete zrušiť zaúčtovania dokladov.

                                                            2019-07-19_14-10-34.png

Prepočítať hlavnú knihu? - NO (prepočet hlavnej knihy je podstatný v prípade ak sa ide kontrolovať účtovníctvo, vtedy je to potrebné)

                                                               2019-07-19_14-11-17.png

Doklady boli vrátené do dávok po účtovných obdobiach. - OK - informačné okno

                                              2019-07-19_14-12-11.png

Po týchto operáciach sa doklad v denníku už nenachádza. Doklad je však ešte stále v účtovnej dávke v PU. Z tejto účtovnej dávky je potrebné ho zrušiť.

4. PU - účtovné knihy - účtovná dávka - zrušiť označené doklady

Znova je potrebné označiť doklady, ktoré chcete z účtovnej dávky zrušiť. Doklady sa označia tak ako pri označeniach v denníku (Ctrl+A, Shift +šípka dole)

2019-07-19_14-19-40.png

2019-07-19_14-20-20.png

Zrušiť účtovné doklady označených položiek? - Yes - v tomto momente sa faktúra už nenachádza v účtovníctve.

                                       2019-07-19_14-21-18.png

Prepočítať hlavnú knihu? - No (prepočet hlavnej knihy je podstatný v prípade ak sa ide kontrolovať účtovníctvo, vtedy je to potrebné)

                                                                         2019-07-19_14-22-56.png

Kontrola, či je faktúra "odúčtovaná" je možné v module OASIS na konkrétnej faktúre. Stĺpec Zaúčtovaná Fa je prázdny.

2019-07-19_14-25-47.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk