Tovarové skupiny

Záložka tovarové skupiny slúžia na rozčlenenie skladových kariet. Skladové karty jedného typu môžu byť zaradené to tej istej tovarovej skupiny. Tovarová skupina je nadmnožina skladových kariet.

V programe je možné nastaviť účtovanie na rôznych úrovniach.

Predkontácie môžu byť nastavené tak:

  • aby účet načítal z príslušnej tovarovej skupiny,
  • aby účet načítal z príslušného zo skladu,
  • aby účet načítal z príslušnej skladovej karty.

Tovarové skupiny je možné vytvárať, upravovať.

2019-09-27_10-11-33.png

Na prvej záložke základné údaje je potrebné vyplniť povinné údaje, poprípade účtovanie (na základe týchto účtov bude doklad predkontovaný, ak má v sebe nastavené aby účet načítal z príslušnej tovarovej skupiny.)

2019-09-27_10-12-36.png

V záložke predajné ceny - nastavia sa predajné ceny na tovarovej skupiny

2019-09-27_10-13-11.png

2019-09-27_10-13-38.png

2019-09-27_10-14-07.png

Jednotlivé skladové karty je možné pridávať do tovarových skupín. Priradenie skladovej karty na tovarovú skupinu je možné cez:

2019-09-27_10-22-07.png

V zozname skladových kariet je zapísaná voľba skupina.

2019-09-27_10-23-04.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk