Korekcia základu dane, korekcia DPH

V module OASIS (skladové hospodárstvo a faktúry) je možné vykonávať korekcie na jednotlivých faktúrach:

  • základ dane,
  • hodnota DPH,
  • celkom

 

Korekcia základu dane.

Väčšinou sa korekcia základu dane robí na došlých faktúrach, kde je viac položiek s nižšími cenami. Korekciu základu dane je možné vykonať nasledovne.

Po zaevidovaní došlej faktúry, je potrebné sa postaviť na záložku DPH, konkrétny riadok a vytvoriť kópiu aktuálneho záznamu.

2019-09-26_7-50-08.png

Kópiu aktuálneho záznamu odporúčame robiť z toho dôvodu, že kópiou aktuálneho záznamu sa skopírujú všetky potrebné údaje do jednotlivých výkazov. Prvotný záznamu v záložke DPH nie je možné upravovať, je pevne zapísaný. Preto sa robí kópia aktuálneho záznamu, ktorý je možné upravovať.

 

V prípade ak je potrebné upraviť základ je potrebné si vypočítať v akej sume sa základ bude meniť.

Aktuálny základ = 84€

Potrebný základ = 84,01€

Do tabuľky DPH sa doplní do základu +0,01€ s rovnakým kód pre DPH

2019-09-26_7-54-32.png

Po uložení položky DPH sa prepočíta hodnota faktúry. 

2019-09-26_7-57-59.png

2019-09-26_8-23-251.png

2019-09-26_8-25-58.png

 

Korekcia DPH

Väčšinou sa korekcia DPH robí na došlých faktúrach, kde je viac položiek s nižšími cenami. Korekciu DPH je možné vykonať nasledovne.

Po zaevidovaní došlej faktúry, je potrebné sa postaviť na záložku DPH, konkrétny riadok.

2019-09-26_7-50-08.png

V prípade ak je potrebné upraviť základ je potrebné si vypočítať v akej sume sa základ bude meniť.

Aktuálna hodnota DPH = 16,80€

Potrebná hodnota DPH = 16,78€

Do tabuľky DPH sa doplní do DPH -0,02€ s rovnakým kód pre DPH

 2019-09-26_9-07-35.png

2019-09-26_8-23-251.png

 

2019-09-26_9-09-29.png

 

Korekcia celkom

Po zaevidovaní došlej faktúry, je potrebné sa postaviť na záložku DPH, konkrétny riadok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk