Zberný DL (došlý)

Dodacie listy sa nachádzajú v module OASIS. Nahrávajú sa podobne ako faktúry. Pri nahrávaní dodacích listov je možné si zaškrtnúť aby priamo z dodacích listov sa vytvorila faktúra. 

Pre začiatkom používania zberných dokladov je potrebné si zapnúť voľbu zberné doklady v nastaveniach programu.

OASIS - systém - nastavenia aplikácie - moduly OAS - zberné faktúry

zbern__fakt_ry.png

Dodacie listy nájdeme v module OASIS - skladové pohyby - DL došlé - nový záznam

2019-11-20_12-14-44.png

2019-11-20_12-17-38.png

Základné údaje:

FD - je možnosť pri nahrávaní dodacieho listu si zapnúť aj voľbu FD, výbere FD program automaticky vytvorí aj vystavenú faktúru a pridelí jej číslo.

Dodávateľ - vyberie sa dodávateľ, ak je dodávateľ v databáze spoločnosti, pri výbere program dopíše všetky  potrebné údaje, ktoré sú zapísané na danom obchodnom partnerovi. V prípade ak sa obchodný partner v zozname nenachádza je možné ho dopísať, cez voľbu nový záznam, stačí zapísať názov obchodného partnera, a spustiť vyhľadávanie cez lupu, ak sa nachádza v zozname Finstat, program doplní potrebné údaje. 

Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 101-00 - Príjem externý na zberný DL typ dokladu 101-00 sa vyberá z dôvodu, aby bolo možné nahrať viac dodacích listov na jednu faktúru.

Účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom doklad vstupe do účtovného denníka, 

 

Položky na dodacom liste

položky - nový záznam - výber skladu

polo_ky.png

vyberú sa položky zo skladu, doplní sa počet kusov s cenou.

polo_ky_2.png

2019-11-20_12-28-55.png

Na vytvorenie zbernej faktúry je potrebné sa postaviť na daný dodací list, ktorý chcete zaradiť do zbernej faktúry a cez funkcie zapnúť generovanie zbernej faktúry.

2019-11-20_12-30-01.png

2019-11-20_12-33-11.png

1 - je potrebné si vybrať podľa čoho sa bude vytvárať zberná faktúra, či sa bude vytvárať na základe dátumu plnenia, alebo podľa organizácie, podľa prevádzky, poprípade podľa typu DL.

2 - vyplnia sa potrebné údaje týkajúce sa účtovného plnenia, daňového plnenia, dátumu vystavenia, typu zbernej FA, mena

3 - vyberú sa dodacie listy ktoré sa majú potiahnuť na zbernú faktúru. Je možné vybrať len niektoré alebo všetky v ponuke.

4 - to koľko sa vyberie dodací listov je možné vidieť v poslednej kolónke kde na vrchnom riadku je zobrazené, koľko dodací listov je vybraných a v akej sume. V spodnom riadku sú zobrazené všetky dodacie listy, ktoré je možné vybrať.

Po vyplnení je potrebné dať generovať. Po generovaní sa vytvorí zberná faktúra. Položky na zbernej faktúre vyzerajú nasledovne.

2019-11-20_12-38-02.png

POZOR!!! Už nie je potrebné zapínať na konečnej faktúre DL.

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk