Vytvorenie a zasielanie upomienok

Vytvoriť a odoslať upomienky je možné v module PU. 

Upomienky sa vytvárajú v záložke účtovné knihy - saldo

2019-10-31_8-48-57.png

 2019-10-31_8-51-03.png

V záložke saldo sa cez funkcie vyberie voľba odoslať/uložiť upomienky. Otvorí sa nové okno, kde sa zadávajú podmienky na vytvorenie upomienky.

2019-10-31_8-52-48.png

Je potrebné zadať:

  • Počet dní po splatnosti - zadáva sa počet dní po splatnosti, podľa počtu dní splatnosti program vyberá doklady,
  • Suma väčšia ako - v prípade ak chcete upomienky zasielať len od určitej sumy,
  • Typ upomienky - či sa jedná o prvú, druhú, pokus o zmier, právnik,
  • Aplikovať filter z okna salda - v prípade ak je zapnutý filter už pri výbere v salde daný filter sa aplikuje aj na dané okno,
  • Predmet - Názov upomienky,

 

Je možné dané upomienky len uložiť, poprípade odoslať.

Po voľbe uložiť sa otvorí okno kam chcete dané upomienky uložiť. 

2019-10-31_10-22-37.png

2019-10-31_10-23-29.png

Po vygenerovaných upomienkach je potrebné okno spracovania zatvoriť. Upomienky otvorí v programe Microsoft Word.

2019-10-31_10-24-55.png

 

Pri voľbe odoslať program uloží upomienky ako prílohu k e-mailu.

2019-10-31_10-26-32.png

V programe je možné si nastaviť priamo e-mailovú adresu na odosielanie upomienok. Táto voľba sa nastavuje cez čísleník - organizácie - konkrétna organizácia - oprava 

2019-10-31_10-28-58.png

2019-10-31_10-29-40.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk