Oceňovanie skladu

V programe je možné nastaviť  oceňovania skladu a to:

Metódou vážený priemer (najčastejšie používaná metóda)

 

 

Metóda váženého aritmetického priemeru 

Po každej dodávke sa vypočíta priemerná cena zásoby na sklade, v ktorej sa potom zachytí úbytok materiálu zo skladu. Priemerná cena sa vyráta ako pomer aktuálneho stavu zásob v EUR k celkovému množstvu. 

Príklad pri metóde váženého priemeru.

1. príjemka nákup 10ks po 100€

2. príjemka nákup 10ks po 200€

1.  výdajka 15 ks

2019-11-06_9-29-04.png

 

Zvoliť si metódu vážený priemer je možné v systém - nastavenie aplikácie - OASIS

2019-11-06_9-53-53.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk