Export položiek do programu Excel

V programe v module OASIS je možné si vyexportovať jednotlivé položky faktúry do programu excel. Táto možnosť je využívaná v prípade ak je na faktúre väčšie množstvo položiek a z nejakého dôvodu je potrebné si ich uchovať, aby mohli byť použité neskôr prípadne iným spôsobom.

Export položiek sa robí nasledovne

2019-11-06_10-26-15.png

Je potrebné sa postaviť na danú faktúru z ktorej sa bude robiť export položiek.

2019-11-06_10-27-10.png

Cez voľbu ďalšie sa vyberie možnosť export dát do Excelu

2019-11-06_10-28-02.png

Následne program vyexportuje položky do programu Excel.

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk