PDF došlé (EU)

Preddavky - faktúry o prijatej platbe sa robia z dôvodu ak sa cyklus dokladov: objednávka - predfaktúra - preddavková faktúra a "konečná" faktúra vyhotovujú na prelome mesiaca, resp. resp. je predpoklad, že dodávka tovaru, služieb bude trvať dlhšiu dobu.

Preddavkové faktúry sa nachádzajú v module OASIS - PDF došlé

2019-08-01_7-59-16.png

 

 POZOR! Pri preddavkoch z EU je potrebné aby bola správne zapísaná predfaktúra. Typ predfaktúry musí byť zvolený 465-00 predfaktúra z EU a taktiež musí byť predfaktúra uhradená.

2019-11-05_11-51-41.png

Preddavková faktúra sa zapíše cez nový záznam - vyberie sa konkrétna predfaktúra - potvrdí sa výber.

2019-11-05_11-58-14.png

Otvorí sa nové okno, kde je prednastavená preddavková faktúra, v prípade ak sa na nej nemenia dátumy, stačí danú preddavkovú faktúru uložiť.

2019-11-05_12-02-41.png

Túto faktúru stačí uložiť. Vytvorí sa pod typom dokladu  315-00.

 

2019-11-05_12-03-31.png

Následne je možné vystaviť "konečnú" došlú faktúru. Pozor pri vytvorení novej faktúry je potrebné načítať objednávku a to cez tlačidlo vybaviť OBJ/PDF.

2019-11-05_12-57-05.png

2019-11-05_12-58-28.png

2019-11-05_13-00-23.png

Po výbere sa natiahne objednávka do "konečnej" faktúry. Je možné pridať ďalšie položky, resp. upravovať aktuálne položky. 

Po uložení faktúry ponúkne vysporiadanie úhrady z predfaktúry. V prípade ak je úhrada iná ako je ponúknutá, je možné ju v kolónke nová úhrada zmeniť. 

2019-11-05_13-01-23.png

Pripíše sa na "konečnú" faktúru úhrada a súčasne sa vysporiada preddavok. 

2019-11-05_13-03-32.png

2019-11-05_13-04-03.png

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk